MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland

Systemy montażowe dla układów napędowych

 • Poprawa identyfikowalności poprzez przechowywanie numerów seryjnych części mechanicznych i informacji o historii procesu/sprzętu w bazie danych.
 • Poprawa jakości poprzez zapobieganie niekompletnemu montażowi złączy
 • Przeprowadzanie konserwacji zapobiegawczej poprzez monitorowanie stanu operacyjnego robotów
 • Skrócenie czasu cyklu dokręcania śrub za pomocą prowadnicy nakrętek
 • Skrócenie czasu naprawy w przypadku wystąpienia błędu poprzez monitorowanie procesów zautomatyzowanych przez roboty i procesów z udziałem operatorów

Przegląd rozwiązań

ProblemyRozwiązania
Poprawa identyfikowalności poprzez przechowywanie numerów seryjnych części mechanicznych i informacji o historii procesu/sprzętu w bazie danych.Powiązanie informacji o zespole silnika i każdej części mechanicznej zebranych przez moduł interfejsu MES w bazie danych.
Poprawa jakości poprzez zapobieganie niekompletnemu montażowi złączyZbieranie szumów podczas dopasowywania za pomocą modułu szybkiego wejścia analogowego i wykonywanie analizy FFT za pomocą sterownika PLC.
Wykonywanie konserwacji zapobiegawczej poprzez monitorowanie stanu operacyjnego robotówWizualizacja stanu operacyjnego robotów za pomocą pakietu startowego e-F@ctory.
Skrócenie czasu cyklu dokręcania śrub za pomocą prowadnicy nakrętekPrzełączenie na sterowanie momentem obrotowym podczas pracy z dużą prędkością.
Skrócenie czasu odzyskiwania danych w przypadku wystąpienia błędu poprzez monitorowanie procesów zautomatyzowanych przez roboty i procesów z udziałem operatorów.Monitorowanie procesów operacyjnych poprzez podłączenie wielu kamer sieciowych do jednego sterownika PLC.

Szczegóły rozwiązania

Poprawa identyfikowalności poprzez przechowywanie numerów seryjnych części mechanicznych i informacji o historii procesu/sprzętu w bazie danych.

Przechowywanie numerów seryjnych części mechanicznych i informacji o procesie zebranych z każdego procesu na serwerze bazy danych. Możliwość śledzenia poprzez łączenie informacji o montażu silnika i części mechanicznych zebranych przez moduł interfejsu MES w bazie danych.

Powiązanie numerów seryjnych produktów z różnymi danymi umożliwia nie tylko śledzenie każdego procesu produkcji produktu, ale także wykorzystanie danych do różnych celów.

Kluczowy punkt

 • Powiązanie danych zebranych przez moduł interfejsu MES i informacji o historii wyposażenia każdej części mechanicznej w bazie danych i wykorzystanie powiązanych danych jako pojedynczej informacji.

Poprawa jakości poprzez zapobieganie niekompletnemu montażowi złączy

Zbieranie szumów podczas montażu za pomocą szybkiego analogowego modułu wejściowego i przeprowadzanie analizy FFT za pomocą sterownika PLC w celu wyeliminowania niespójności jakościowych w montażu komponentów.

Uzyskiwanie analogowych sygnałów wejściowych bez składowych szumu o wysokiej częstotliwości za pomocą głównego filtra opóźniającego.

Wykrywanie niekompletnego dopasowania poprzez ocenę, czy przebieg wejściowy mieści się w zakresie przebiegu referencyjnego.

Kluczowe punkty

 • Moduł interfejsu, który przechwytuje sygnały analogowe z urządzeń zewnętrznych do sterownika PLC (do 4 kanałów w 5 μs). 
 • FFT konwertuje przebiegi w dziedzinie czasu na przebiegi w dziedzinie częstotliwości.

Wykonywanie konserwacji zapobiegawczej poprzez monitorowanie stanu operacyjnego robotów

Przeprowadzanie konserwacji prewencyjnej całego sprzętu za pomocą:- kontrolera robota zbierającego sygnały o stanie operacyjnym i alarmach zatrzymania awaryjnego z wielu robotów- pakietu startowego e-F@ctory analizującego/wizualizującego zebrane dane.

Za pomocą funkcji monitorowania robotów w pakiecie startowym e-F@ctory można podłączyć do ośmiu robotów i monitorować je na panelu operatorskim GOT.

Kluczowe punkty

 • Wykrywanie błędów, które były trudne do znalezienia za pomocą prostego monitorowania progów przy użyciu monitorowania przebiegu pasma ochronnego.
 • Łatwa identyfikacja przyczyn usterek dzięki 24-godzinnemu monitorowaniu pracy i usterek, co prowadzi do skrócenia czasu przestojów.

Skrócenie czasu cyklu dokręcania śrub za pomocą prowadnicy nakrętek

Skrócenie czasu cyklu dzięki płynnemu przełączaniu na sterowanie momentem obrotowym podczas pracy z dużą prędkością bez zmniejszania prędkości.

Praca ciągła do sterowania momentem obrotowym modułu Motion/Modułu Simple Motion płynnie przełącza sterowanie pozycją na sterowanie momentem obrotowym bez zatrzymywania silnika.

Kluczowe punkty

 • Sterowanie ruchem może być wykonywane za pomocą jednego kontrolera, co zmniejsza rozmiar panelu sterowania.
 • Dostępna jest szeroka gama funkcji sterowania ruchem, takich jak sterowanie prędkością i momentem obrotowym oraz sterowanie pozycjonowaniem.

Skrócenie czasu odzyskiwania danych w przypadku wystąpienia błędu poprzez monitorowanie procesów zautomatyzowanych przez roboty i procesów z udziałem operatorów.

Monitorowanie procesów operacyjnych poprzez podłączenie wielu kamer sieciowych do jednego sterownika PLC za pośrednictwem rejestratora kamer. Skrócenie czasu odzyskiwania danych i badania przyczyn poprzez analizę obrazów i danych dziennika całego procesu w przypadku wystąpienia błędu.

Wszystkie dane urządzenia/etykiety są gromadzone przy każdym skanowaniu wraz ze znacznikami czasu przed i po wystąpieniu błędu. Obrazy wykonane przez kamery sieciowe są rejestrowane.

Kluczowe punkty

 • Ustawienie kamer zgodnie ze stanem każdego procesu za pomocą rejestratora kamer, który obsługuje różne typy kamer.
 • Identyfikacja przyczyny usterki poprzez sprawdzanie i analizowanie obrazów, przebiegów i informacji drabinkowych całego procesu w partii.

Oferta produktów

Następna generacja technologii sterowania
Wysokowydajne sterowniki ruchu do iQ Platform.
Zaawansowane i elastyczne systemy serwo: Odkryj świat precyzyjnego sterowania ruchem
Panele operatorskie serii GOT2000 oferują większą funkcjonalność oraz szereg innowacyjnych funkcji. Kompletna linia produktów obejmuje 20 modeli o 4 rozmiarach.