MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland
Wprowadzenie przełomowej innowacji do maszyn Całkowita wydajność systemu, a nie specyfikacje poszczególnych elementów, prowadzi do maksymalnej wydajności. Z tego punktu widzenia sterowniki systemu serwo serii MELSEC iQ-R oferują idealne rozwiązanie, które pozwala uzyskać maksymalną produktywność systemu.

Motion Module

The MELSEC iQ-R series Motion module allows you to pursuit of high speed, multi-axis and ease of use, to configure a system according to the scale and application.

Motion Controller

The MELSEC iQ-R series Motion controller aims to make any equipment faster and more accurate, allowing you to configure a one-of-a-kind, specialized machine system.

Moduł Simple Motion

Moduł Simple Motion z serii MELSEC iQ-R pozwala unowocześnić twoje urządzenie przy niewielkim nakładzie pracy.