MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland
Mitsubishi Electric Line Scan Bar to czujnik optyczny zapewniający wysoką jakość pozyskiwania obrazu.
High-speed line scan bars for print/quality inspections and surface scanning