MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland
Mitsubishi Electric Line Scan Bar to czujnik optyczny zapewniający wysoką jakość pozyskiwania obrazu.