MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland

Wprowadzanie naszej zaawansowanej technologii i doświadczenia do Twojego projektu

Rozwiązania dla branży energetycznej

Wymagania stawiane energetyce, jak podwyższona elastyczność, większa sprawność i lepsza przewidywalność, mają istotny wpływ na tę branżę. Jednocześnie sektor ten musi redukować przestoje, spełniać coraz bardziej rygorystyczne cele legislacyjne oraz integrować wyższe poziomy energii ze źródeł odnawialnych.

Skuteczna kontrola i automatyzacja jest kluczem do rozwiązania tych i innych wyzwań w branży energetycznej, i Mitsubishi Electric oferuje kompleksowe rozwiązania dla całego przemysłu, począwszy od elektrycznych systemów średniego i niskiego napięcia na poziomie komponentów, aż do kompletnych systemów sterowania instalacją przemysłową.

Mitsubishi Electric, jako firma sprawdzona w zakładach energetycznych na całym świecie, jest w stanie zaspokoić potrzeby właścicieli elektrowni, usługodawców z zakresu konserwacji lub dostawców EPC (Engineering, Procurement, Construction) dla nowych zakładów.

Sterowanie elektrownią (DCS)

Mitsubishi Electric posiada bogate doświadczenie w rozproszonych systemach sterowania zbudowanych na platformie sterowania elektrownią, które rozciągają się od aparatury obiektowej, poprzez rozdzielnice SN i NN, do poziomu automatyki i wyżej do systemów zarządzania procesem i przedsiębiorstwem, a wszystko zbudowane na szkielecie wytrzymałych i niezawodnych systemów sieciowych.

W celu zapewnienia najwyższych poziomów dostępności, Mitsubishi Electric oferuje dedykowane dla przemysłu energetycznego rozwiązania DCS, przy jednoczesnym uwzględnieniu wymogów dotyczących rozbudowy i elastyczności.

PMSX®pro stworzony został w oparciu o wybitną wiedzę i doświadczenie marketingowe Mitsubishi Electric w zakresie systemów PLC i DCS i jest idealnie dostosowany do użytku w mniejszych regionalnych instalacjach przemysłowych i zakładach produkujących energię odnawialną.

 • Wysoka dostępność, rozwiązanie odporne na awarie
 • Łatwy w użyciu dzięki intuicyjnej obsłudze
 • Łatwość konserwacji
 • Technika Online
 • Możliwość rozbudowy Online bez zakłócania pracy
 • Biblioteka techniczna bloków funkcyjnych

Usługi Mitsubishi Electric rozciągają się od dostawy komponentów i oprogramowania aż po instalację, okablowanie, dokumentację, budowę i kompletne zarządzanie projektem.

Sterowanie i zabezpieczenie turbin

Dla operatorów turbin parowych, które mogą już funkcjonować przez dziesięć lat lub więcej, a dla których oczekiwany czas eksploatacji mógłby wynosić 15-20 lat, Mitsubishi Electric opracowało system sterowania Turbiset, zapewniający turbinom prostą ścieżkę unowocześnienia.

Turbiny parowe są urządzeniami o znaczeniu krytycznym i muszą być sterowane optymalnie, tak, aby uzyskać z pary maksymalną energię. Muszą być także rygorystycznie chronione, aby zapewnić że pozostaną niezawodne, bezpieczne i będą nadal działać przez 24 h i 7 dni w tygodniu.

Rozwiązanie Turbiset do sterowania i zabezpieczenia turbin parowych dostarcza odpowiedzi na te wszystkie kwestie. Typowa konfiguracja sterowania Turbiset, zbudowana w oparciu o wiodące na rynku urządzenia PLC i HMI Mitsubishi Electric, wraz z aktualizacjami istniejących programów użytkowych PLC, może zawierać:

 • Regulator pary
 • Regulator ciśnienia pary wylotowej
 • Regulator pary przeciwprężnej
 • Sterownik ograniczający
 • Regulatory temperatury
 • Zabezpieczenie turbiny
 • Symulacja procesu turbiny
 • Aplikacja HMI

Rozwiązanie Turbiset jest niezależne od pierwotnego producenta turbiny, zapewniając prostą i skuteczną ścieżkę aktualizacji. Mitsubishi Electric jest w stanie dostarczyć cały sprzęt wraz ze schematami sterowania, przekształconymi programami użytkowymi PLC, schematami programów PLC, środowiskiem symulatora procesów turbin, lokalnymi aplikacjami HMI, schematami okablowania i materiałami szkoleniowymi. W dowolnym momencie życia turbiny operatorzy mogą uaktualnić system sterowania do bieżących standardów, zapewniając lepszą skuteczność i niezawodność.

Urządzenia peryferyjne elektrowni

Mitsubishi Electric łączy całą gamę technologii do wyposażenia elektrowni w peryferyjne urządzenia elektryczne, z możliwością zrealizowania wszelkich prac inżynierskich i projektowych, zarządzania projektami, montażem i odbiorem. Tak więc Mitsubishi Electric może zaoferować integrację systemu pod klucz elektrycznego wyposażenia i urządzeń uzupełniających dla elektrowni.

 • Prace inżynierskie i projektowanie
 • Zarządzanie projektami
 • Instalacja i odbiór
 • Rozwiązania kompletnego zabezpieczenia
 • Rozdzielnice SN i NN
 • MCC i transformatory

Mając sprawdzone na całym świecie rozwiązania urządzeń peryferyjnych i uzupełniających w elektrowniach, Mitsubishi Electric gwarantuje dostawę skutecznych, niezawodnych, bezpiecznych i opłacalnych instalacji.

Inteligentna energia

Z uwagi na to, iż operatorzy zwracają coraz większą uwagę na zrównoważenie różnych składników majątku wykorzystujących w głównych elektrowniach i podstacjach różne źródła energii - od konwencjonalnych paliw kopalnych po odnawialne - potrzebne są bardziej inteligentne strategie zarządzania energią. Są to: zdalne monitorowanie, kontrola i zarządzanie elektrowniami słonecznymi, farmy wiatrowe, wodne, elektrownie na paliwa kopalne i hybrydowe, bardziej widoczne w sterowniach.

Dla najbardziej skutecznych platform zarządzania Mitsubishi Electric oferuje rozwiązania, poczynając od poziomu obiektowego aż po poziom nadzoru, wraz z technologiami DCS oraz SCADA , w tym:

 • Wirtualne sterowanie elektrownią
 • Hybrydowe sterowanie elektrownią
 • Zdalny monitorowanie i sterowanie odnawialnych i konwencjonalnych środków wytwarzania energii

Ponadto, zapewniając zdolność operatorów do integrowania i równoważenia szeregu różnych źródeł energii, Mitsubishi Electric wykorzystuje takie narzędzia jak PMSX®pro DCS oraz oprogramowanie cyklu życia Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS) i łączy je z innymi technologiami MV i sterowania, w celu powiązania poszczególnych źródeł elektryczności w wirtualną elektrownię.

Biorąc pod uwagę wpływ związany z wprowadzeniem odnawialnych źródeł energii, starzeniem się dużych elektrowni oraz niestabilnością cen ropy naftowej i gazu, wirtualne i hybrydowe elektrownie - dzięki szybszej i bardziej elastycznej odpowiedzi na wahania w dostępności różnych źródeł energii oraz przy możliwie niskich kosztach - zapewniają skuteczny system równoważenia różnych zmiennych w celu uzyskania bardziej przewidywalnego, bardziej ekonomicznego i bardziej niezawodnego systemu zasilania.

Niezawodne sterowanie

Do monitorowania, sterowania oraz obsługi elektrowni wykorzystywane są rozproszone systemy sterowania DCS. W związku z tym dostępność operacyjna systemu sterowania jest bezpośrednio powiązana z ogólną dostępnością instalacji przemysłowej. Zatem system zarządzania procesem należy zaprojektować, skonfigurować i określić jego strukturę w sposób, który spełnia wysokie wymagania w zakresie bezawaryjności, możliwości rozbudowy oraz elastyczności. Rozwiązania Mitsubishi Electric PMSX®pro i PMSX®micro zostały opracowane w celu spełnienia tych wymagań.