MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland

Tłocznia

 • Uzyskanie najbardziej odpowiednich wzorców jazdy dla pras
 • Poprawa efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat mocy
 • Skrócenie czasu wymiany matrycy poprzez przełączanie wielu wzorów tłoczenia w zależności od produkcji
 • Skrócenie czasu przestojów dzięki wykrywaniu żywotności serwomotorów

Rozwiązania

ProblemyRozwiązania
Uzyskanie najbardziej odpowiedniego wzorca jazdy dla maszyn prasującychMonitorowanie wartości czujnika i prądu wyjściowego serwomechanizmu
Poprawa wydajności energetycznej poprzez zmniejszenie strat energiiPodłączenie wielu serwowzmacniaczy i serwonapędów do konwerertera regeneracji mocy MR-CV za pomocą wspólnej magistrali
Skrócenie czasu wymiany matrycy poprzez przełączanie wielu wzorów tłoczenia w zależności od produkcjiTworzenie różnych wzorów krzywek i przełączanie szablonów tłoczenia w zależności od potrzeb
Redukcja przestojów dzięki wykrywaniu żywotności serwomotorówWizualizacja bieżącego stanu poprzez analizę danych na temat drgań
Redukcja przestojów dzięki wykrywaniu żywotności serwomotorówWizualizacja bieżącego stanu poprzez analizę zebranych danych drgań.

Szczegóły rozwiązania

Uzyskanie odpowiedniego wzorca jazdy dla maszyn prasujących

Monitorowanie wartości czujnika (w celu uniknięcia sprężynowania) i prądu wyjściowego serwomechanizmu umożliwia łatwe łączenie danych z algorytmem wzorca. Dzięki tym procesom możliwe jest zmniejszenie ilości prób tłoczenia i skrócenie czasu cyklu.

Pomiar sprężynowania za pomocą diody laserowej emitującej światło i czujnika odbierającego ilość światła odbitego od celu pomiaru.

Stworzenie modelu diagnostycznego AI, który umożliwia diagnostykę w czasie rzeczywistym za pomocą modułu Motion.

Kluczowe punkty

 • Monitorowanie wielkości sprężynowania przedmiotu obrabianego poprzez pomiar wielkości ruchu w zakresie pomiarowym przy użyciu odległości środka pomiaru jako odniesienia.
 • Moduł Motion rejestruje dane serwowzmacniaczy, a model AI uczy się normalnych danych na komputerze osobistym.

Poprawa wydajności energetycznej poprzez zmniejszenie strat energii

Serwomotor podajnika w maszynie do tłoczenia transferowego generuje energię regeneracyjną podczas zwalniania. Można ją wykorzystać do napędzania innych osi i/lub zwróć ją do źródła zasilania w celu ponownego użycia, aby poprawić efektywność energetyczną.

Ponowne wykorzystanie energii regeneracyjnej zwróconej do źródła zasilania wykonywane jest przez konwerter regeneracji mocy podłączony do wielu serwowzmacniaczy i jednostek napędowych. Opcja regeneracji nie jest wymagana, generując mniej ciepła podczas regeneracji i oszczędzając miejsce.

Kluczowe punkty

 • Sprawdzenie poboru mocy serwowzmacniaczy i jednostek napędowych za pomocą kontrolera.
 • Dla małych mocy dostępne są wieloosiowe serwowzmacniacze, które pozwalają osiom na automatyczne wykorzystanie energii regeneracyjnej z innych osi serwowzmacniacza bez MR-CV

Skrócenie czasu wymiany matrycy poprzez przełączanie wielu wzorów tłoczenia w zależności od produkcji

Skrócenie czasu wymiany matrycy poprzez tworzenie różnych wzorów krzywek i przełączanie szablonów tłoczenia w zależności od przetwarzanego materiału.Tworzenie różnych wzorów krzywek za pomocą narzędzia do ustawiania modułu Simple Motion.

Wykonywanie szerokiego zakresu zaawansowanego sterowania ruchem, takiego jak sterowanie synchroniczne, sterowanie krzywką czy sterowanie prędkością i momentem obrotowym, przy użyciu programu sekwencyjnego z blokami funkcyjnymi (FB).

Kluczowe punkty

 • Przełączanie wzorców tłoczenia za pomocą odpowiedniego programu (danych krzywki) dla obrabianego przedmiotu.
 • Wybór, w zależności od zastosowania, spośród następujących operacji krzywki: operacja liniowa, operacja dwukierunkowa i operacja posuwu.

Redukcja przestojów dzięki wykrywaniu żywotności serwomotorów

Wykrywanie nieprawidłowych drgań serwomotoru i elementów mechanicznych (siłownika, sprzęgła itp.), co umożliwia konserwację prewencyjną i predykcyjną. Analiza danych drgań zebranych z obiektu i urządzeń oraz ilościowa wizualizacja bieżącego stanu. Ilościowe określenie stopnia odchylenia od standardowych danych drgań serwomotoru i komponentów mechanicznych (cylindra, sprzęgła itp.).

Kluczowe punkty

 • Wyświetlanie różnych wyników analizy na panelu GOT, takich jak częstotliwość drgań i częstotliwość o wysokiej amplitudzie.
 • Jednoczesny pomiar czterech kanałów w celu sprawdzenia różnic drgań w zależności od kierunku i lokalizacji.

Oferta produktów

Zaawansowane i elastyczne systemy serwo: Odkryj świat precyzyjnego sterowania ruchem
Moduł Simple Motion z serii MELSEC iQ-R pozwala unowocześnić twoje urządzenie przy niewielkim nakładzie pracy.