MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland
Gemini to oprogramowanie symulacyjne 3D do wirtualnego modelowania maszyn i procesów produkcyjnych. Jest to idealne rozwiązanie do: • Planowania układu • Symulacji przepływu produkcji/operacji • Programowania robotów i projektowania cel • Wirtualnego uruchamiania • Umożliwia tworzenia cyfrowych bliźniaków

Produkcja z przewidywalnymi wynikami przed uruchomieniem

W dobie cyfrowej transformacji rośnie zapotrzebowanie na szybkie przejście od planowania produktu do jego komercjalizacji. Mimo to, wiele firm napotyka na różnorodne przeszkody, które mogą opóźniać ten proces. Wydłużenie czasu pracy związanego z przeróbkami i dostosowaniami na miejscu, problemy pojawiające się podczas opracowywania sprzętu i uruchamiania linii produkcyjnej, a także trudności w podejmowaniu decyzji ze względu na brak możliwości zwizualizowania efektów inwestycji, to tylko niektóre z wyzwań.

Symulacja linii

Zaawansowane możliwości symulacji linii produkcyjnych dla ludzi, robotów oraz pojazdów sterowanych automatycznie (AGV). Dzięki dynamicznym symulacjom, możemy modelować złożone linie i scenariusze operacyjne z wyjątkową precyzją i wydajnością. To rozwiązanie pozwala na optymalizację procesów, redukcję błędów oraz zwiększenie efektywności produkcji.

Symulacja sprzętu

Możliwość symulacji zakłóceń mechanicznych w przestrzeni 3D, zapewniając płynną integrację z urządzeniami sterującymi. Umożliwia to zaawansowaną walidację logiki oraz odtwarzanie błędów w czasie rzeczywistym w immersyjnych środowiskach 3D, bazując na danych z dzienników. Dzięki temu narzędziu możesz dokładnie analizować i rozwiązywać problemy, zanim wpłyną one na rzeczywiste operacje.

Symulator MELSOFT Gemini 3D

Wykorzystanie symulatora MELSOFT Gemini 3D

1. Weryfikacja układu linii - Konfiguracja i weryfikacja linii produkcyjnej

Tworzenie i weryfikacja układów z eKatalogu

Układy można tworzyć i weryfikować, po prostu przeciągając i upuszczając niezbędne części do weryfikacji linii z biblioteki i wykonując proste ustawienia.

Wizualizacja i analiza przy użyciu funkcji wykresu/statystyki

Wyniki symulacji mogą być wizualizowane i analizowane w celu identyfikacji wąskich gardeł i zmian współczynnika operacyjnego.

2. Weryfikacja specyfikacji maszyny - znaczna redukcja czasu pracy związanego z przeróbkami

Operacje można skonfigurować, importując dane 3D CAD, ustawiając mechanizm, a następnie używając skryptu w MELSOFT Gemini. Umożliwia to tworzenie i symulację operacji maszyn nawet wtedy, gdy drabinki i inne programowania są niekompletne. Takie podejście usprawnia zadania, które tradycyjnie opierają się na rysunkach 2D i wykresach czasowych.

3. Weryfikacja programu sterowania - skrócony czas dostosowań na miejscu

Bezpośrednie połączenie z różnymi symulatorami i urządzeniami automatyki przemysłowej firmy Mitsubishi Electric zwiększa dokładność kontroli kolizji mechanicznych. Połączenie ze sprzętem i symulatorami innych firm za pośrednictwem serwera OPC umożliwia weryfikację logiki sterowania niezależnie od używanego sprzętu czy maszyny.

4. Weryfikacja problemów - Weryfikacja problemów jest możliwa dzięki odtwarzaniu operacji maszynowych w Gemini na podstawie danych dziennika. To pozwala na odtworzenie błędu bez konieczności udawania się na halę produkcyjną, co znacząco usprawnia proces rozwiązywania problemów.

Status w momencie wystąpienia błędu jest odtwarzany jako model 3D na podstawie danych dziennika. Połączenie wyświetlania monitora drabinkowego, kształtu fali i danych obrazu umożliwia szybsze rozwiązywanie problemów. W Gemini operacje maszynowe są odtwarzane na podstawie danych dziennika, co pozwala na skuteczne rozwiązanie problemów bez konieczności wizyty na hali produkcyjnej.

5. Wsparcie komunikacji - ułatwianie płynnego zrozumienia i efektywnych dyskusji biznesowych

Podczas prezentacji opracowanych maszyn i systemów klientom, wykorzystanie symulatora 3D do demonstracji funkcjonalności produktu zapewnia klarowną i precyzyjną wymianę informacji. Poprzez prezentację produktów za pomocą różnych rozwiązań, takich jak modele 3D, rzeczywistość wirtualna (VR) i animacje, wspieramy wzajemne zrozumienie i przyspieszamy podejmowanie kluczowych decyzji biznesowych.

6. Wsparcie w ocenie kosztów inwestycji w sprzęt i pracowników podczas próbnej kalkulacji

Dzięki symulacji różnych scenariuszy podczas instalacji nowego sprzętu produkcyjnego lub rozbudowy istniejących linii możliwe jest dokładne określenie liczby niezbędnych robotów, maszyn przetwórczych i AGV, oraz odpowiedniego zatrudnienia. To pozwala na przeprowadzenie próbnej oceny optymalnego kosztu inwestycji, zapewniając precyzyjne wyniki.

Przykładowe symulacje linii

Użytkownicy mają możliwość pobierania modeli 3D sprzętu i innych elementów z bogatej biblioteki, aby skonstruować dowolną linię, którą chcieliby zweryfikować. Po nabyciu produktu, model 3D linii sprzętu jest automatycznie skonfigurowany z systemami przenośników, AGV i ruchami pracowników. Umożliwia to użytkownikom identyfikowanie obszarów wymagających ulepszeń już na etapie projektowania koncepcyjnego oraz porównywanie wyników w zależności od zastosowanych środków poprawy. Dodatkowo, warunki pracy można łatwo symulować.

Zastosowanie funkcji symulacji linii w celu wstępnej weryfikacji

1. Planowanie

Opracowywanie planów usprawnień związanych ze sprzętem, ruchem operatorów itp.

2. Przygotowanie

Replikacja bieżącej linii na podstawie specyfikacji linii/pracy

3. Weryfikacja

Weryfikacja efektów proponowanych ulepszeń

4. Działanie

Zastosowanie na rzeczywistych liniach produkcyjnych

Problem

Odkryj, jak zwiększyć moc produkcyjną Twojej linii montażowej. Nasz klient stanął przed pilną potrzebą zwiększenia wydajności, więc rozważał dodanie ręcznej stacji roboczej. Jednakże, zanim przystąpił do zmian, zdecydował się na weryfikację zmiany linii wstępnie. Dlatego też, zbudowaliśmy system umożliwiający zwiększenie produkcji bez konieczności przeróbek.

Przykład: Linia montażowa Nagoya Works, Mitsubishi Electric

 • Stacja robocza/5 lokalizacji (5 operatorów)
 • Suwnica/3 jednostki
 • Robot spawalniczy/2 jednostki
Obecnie:Produkcja: 69 jednostek/miesiącCzas cyklu: 128 min/jednostkę
Docelowy:Produkcja: 80 jednostek/miesiącCzas cyklu: 103 min/jednostkę

Wdrożenie

1. Planowanie

Postanowiliśmy zwiększyć liczbę stacji roboczych z pięciu do sześciu, dążąc do osiągnięcia czasu cyklu na poziomie 103 minut na jednostkę. Jednakże, przeprowadzenie wstępnej weryfikacji, w tym szczegółowej analizy strat, przy użyciu tradycyjnych obliczeń w programie Excel®, okazało się trudne.

2. Przygotowanie

MELSOFT Gemini został wykorzystany do odtworzenia bieżącej linii w oparciu o jej specyfikacje (układ stacji, indywidualny czas pracy itp.). Proces budowy modelu został zakończony w ciągu około dwóch dni, dzięki dużej liczbie już skonfigurowanych modeli 3D dostępnych w eKatalogu.

3. Weryfikacja

Dzięki dodaniu jednego stanowiska roboczego i jednego operatora, czas cyklu został zredukowany do 99 min/jednostkę. Wykorzystanie funkcji wykresu pozwoliło zidentyfikować straty na biegu jałowym, które wcześniej były niezauważalne, a instalacja dodatkowego stanowiska roboczego pośredniego pozwoliła je wyeliminować. W praktyce, czas cyklu został skrócony do 92 min/jednostkę, co skutkowało zwiększeniem wydajności produkcyjnej.

4.Działanie

Na podstawie wyników symulacji MELSOFT Gemini, osiągnięto docelową wielkość produkcji na poziomie 80 sztuk miesięcznie. Dodatkowo, zainstalowanie pośredniego stanowiska produkcji w toku pozwoliło wyeliminować straty związane z pracą na biegu jałowym, co przyniosło oszczędności rzędu 600 000 JPY rocznie. Dzięki wysokiej dokładności wstępnej weryfikacji, ilość przeróbek została znacząco zredukowana, co było możliwe dzięki przeprojektowaniu i dodatkowej pracy.

Korzyści płynące z implementacji

 • Możliwość weryfikacji ulepszeń przy użyciu wielu wzorców
  Dzięki możliwości łatwego dostosowania symulacji, można szybko zweryfikować wiele wzorców ulepszeń, zapewniając optymalizację procesu produkcyjnego.
 • Łatwa wizualizacja usprawnień
  Podczas symulacji można obserwować straty w procesie w formie 3D, korzystać z funkcji nagrywania ekranu oraz analizować wykresy współczynnika operacyjnego. To pozwala na łatwe przeglądanie i identyfikowanie obszarów wymagających poprawy.
 • Zapobieganie stratom czasu spowodowanym przeróbkami
  W przypadku modyfikacji linii produkcyjnej opartej na próbnych wartościach obliczeniowych z programu Excel®, istnieje ryzyko konieczności ponownego badania metod ulepszeń. Symulacje pozwalają uniknąć tego problemu, weryfikując zmiany z wyprzedzeniem.

  Dzięki wcześniejszej weryfikacji przepływu pracy i układów linii montażowych udało nam się stworzyć system, który zwiększa produkcję bez konieczności przeróbek!

  Przykład wprowadzenia do symulacji urządzeń

  Dzięki integracji z programowalnymi sterownikami i innymi urządzeniami sterującymi, możliwe jest potwierdzenie logiki sterowania za pomocą ruchów 3D. Użytkownicy mogą zidentyfikować problematyczne miejsca podczas sterowania, takie jak interferencje mechaniczne czy ruchy robota, co znacznie skraca czas pracy inżynierów na miejscu. Zapewniamy płynną integrację między urządzeniami Mitsubishi Electric a narzędziami inżynieryjnymi.

  Bezpośrednie połączenie ze sprzętem FA i narzędziami do współpracy

  Elementy weryfikacji

  Debugowanie programu sterującego

  Verification items

  Teaching + collision check

  Verification items

  Program verification for cycle time reduction

  Issue

  Delays in upstream mechanical design put pressure on the overall process schedule and did not allow enough time for debugging using actual equipment for downstream control design, which required a lot of on-site adjustment time. We want to perform equipment simulation in advance to achieve front loading!

  Utilization flow

  1. Control program debugging

  Operations of the control program can be visually confirmed with a 3D model, and defects that were difficult to notice only in the program can be identified. Debugging of control programs without the use of actual equipment is now possible.

  2. Teaching + collision check

  MELSOFT Gemini is used to perform teaching work and faithfully simulate actual robot operations such as paths and range of motion.This means that teaching and collision check can be completed in advance without actual machine.

  3. Program verification for cycle time reduction

  Carrier transfer is performed in parallel with robot operation, preventing operation loss. Because wasteful movements were identified and improved at the design stage, the cycle time was reduced by 30 seconds, from 1 minute and 20 seconds to 50 seconds.

  Benefits of introduction

  • Reduced on-site engineering labor time
   Because verification is possible with a 3D model, less time is required for debugging and on-site engineering.

  • Enables accurate and rapid collision check
   Linkage with RT ToolBox3 prevents equipment damage due to collision and reduces on-site adjustment and start-up time.

  • Reduces cycle time before going to the production shop floor
   Because wasteful movements were identified and improved at the design stage, cycle time was reduced before going to the production shop floor.
  • Cost-effectiveness (e.g.):

  Introduction cost

  MELSOFT Gemini: - License cost - Training cost - Labor cost for development upon utilization

  Build period

  Reduced by approx. 6 weeks

  Introduction benefit

  6-weeks worth of production profit by reducing start-up time

  Payback period

  Approx. 5 days

  Linia produktów

  Essentials

  Wersja uproszczona nie obejmuje wszystkich funkcji, takich jak tworzenie danych modelu do symulacji.

  Professional

  Zaawansowana wersja do tworzenia danych modeli do symulacji z danych 3D CAD

  Premium

  Wersja Ultimate umożliwiająca wirtualną weryfikację poprzez połączenie z różnymi urządzeniami i oprogramowaniem

  Rodzaje licencji

  Standalone

  Node-locked; jedna licencja na komputer. Dostępne są licencje wieczyste i ograniczone czasowo.

  Network

  Licencja istnieje na serwerze. Użytkownicy mogą korzystać z MELSOFT Gemini jednocześnie na tylu komputerach klienckich*, ile licencji znajduje się na serwerze. *MELSOFT Gemini musi być zainstalowany.

  Annual Maintenance

  Nasz dedykowany zespół pomocy technicznej odpowiada na zapytania zdalnie.

  Licencje oprogramowania

  Aby znaleźć najlepiej dopasowaną wersję Gemini do Twoich wymagań lub dowolnego tematu, skorzystaj z przycisku "Zapytania" znajdującego się po prawej stronie.

  Wymagania systemowe

  ElementZalecana konfiguracja
  CPURównoważny/wyższy niż procesor Intel® Core™ i7-8xxx
  Pamięć8GB
  Twardy dysk3GB dostępnej przestrzeni
  Karta graficznaKarta graficzna NVIDIA® z co najmniej 4 GB dedykowanej pamięci (równoważna/większa niż GeForce® GTX 1080)
  Wyświetlanie grafiki1920×1080 (Full HD) lub więcej
  System operacyjny64-bit Microsoft® Windows®10 or 64-bit Microsoft® Windows®11

  30-dniowa wersja próbna MELSOFT Gemini

  Chcesz doświadczyć, jak nasze oprogramowanie może usprawnić Twoją pracę? Zarejestruj się teraz, aby uzyskać dostęp do wszystkich jego funkcji za darmo przez 30 dni! Nasi lokalni eksperci są gotowi, aby pomóc Ci w pełni wykorzystać możliwości naszego narzędzia. Po rejestracji otrzymasz szczegółową wiadomość e-mail, w której znajdziesz wszystkie niezbędne informacje.

  Nie przegap tej okazji! Dołącz do grona zadowolonych użytkowników już dziś i przekonaj się, jak nasze oprogramowanie może zrewolucjonizować Twoją codzienną pracę.

  Jak uzyskać 30-dniową licencję? 

  1. Wypełnij poniższy formularz kontaktowy.
  2. Poczekaj na kontakt od naszego lokalnego eksperta, który wyśle wiadomość e-mail z kodem licencyjnym i linkiem do pobrania.
  3. Zainstaluj oprogramowanie na swoim urządzeniu.
  4. Użyj otrzymanego klucza licencyjnego podczas instalacji.
  5. Ciesz się MELSOFT Gemini i odkryj, jak może usprawnić Twoją codzienną pracę!

  Pola oznaczone * są obowiązkowe.