MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland

Mitsubishi Electric: bezpieczny wybór

Sterowanie i bezpieczeństwo mają kluczowe znaczenie w dzisiejszym konkurencyjnym środowisku produkcji. Mitsubishi Electric pozwala zintegrować technologie sterowania i bezpieczeństwa w jednym interaktywnym systemie i w ten sposób zwiększyć skuteczność i wydajność. Zintegrowane rozwiązania bezpieczeństwa umożliwiają np. ciągłe monitorowanie warunków pracy i funkcji maszyny w celu zapobiegania problemom oraz zainicjowania działań korygujących. Ponadto szybka reakcja na zdarzenia pozwala zapobiec sytuacji, w której nawet najmniejszy problem może zmienić się w poważny wypadek.

Sterowanie i wizualizacja

Sterowanie

Programowalne sterowniki bezpieczeństwa QS przeznaczone są do systemów sterowania bezpieczeństwem, spełniających wymagania międzynarodowych norm EN954-1 kategoria 4, ISO13849-1 PLe oraz IEC61508 (JIS C 0508) SIL 3. Do sterownika bezpieczeństwa QS można podłączyć na przykład przycisk zatrzymania awaryjnego, barierę świetlną, co zgodnie z logiką programu użytkownika pozwala sterować zasilaniem źródeł zagrożeń (np. robotów, przenośników itp.). Do sterowania pracą maszyn (roboty, przenośniki itp.) przeznaczone są standardowe programowalne sterowniki PLC. Główną zaletą programowalnych sterowników bezpieczeństwa QS jest możliwość ich stosowania w systemach rozproszonych, co pozwala uniknąć centralizacji sytemu oraz znacząco zredukować ilość okablowania i związanych z tym kosztów oraz prac konserwacyjnych.

Moduł przekaźnika bezpieczeństwa Mitsubishi Electric jest przeznaczony do sterowania bezpieczeństwem w prostych systemach lub do integracji w bardziej rozbudowanych aplikacjach sterowania bezpieczeństwem. Do wykonania prostego obwodu bezpieczeństwa wystarczy tylko wykonać połączenia elektryczne bez konieczności programowania lub wprowadzania skomplikowanych nastaw parametrów.

Chcąc istniejący sterownik programowalny serii Q wyposażyć w sterowanie bezpieczeństwem, wystarczy w płycie bazowej sterownika zainstalować moduł przekaźnika bezpieczeństwa lub podłączyć go przez sieć CC-Link. W takim systemie sterowania sterownik programowalny może bezpośrednio monitorować pracę i stan modułu przekaźnika bezpieczeństwa, zapewniając wizualizację systemu bezpieczeństwa i ułatwiając w ten sposób jego monitorowanie i kontrolę.

Kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa WS spełniają wymagania norm bezpieczeństwa ISO13849-1 PLe i IEC61508 SIL3. Przeznaczone są do instalacji w pojedynczych maszynach lub systemach. Możliwość rozszerzenia wejść/wyjść do maksymalnie 144 węzłów umożliwia projektowanie stosunkowo dużych i skomplikowanych systemów bezpieczeństwa lub rozbudowę systemów już istniejących.

Wizualizacja

Monitorowanie i wizualizacja mają kluczowe znaczenie dla informowania o aktywowaniu funkcji maszyny o decydującym znaczeniu dla bezpieczeństwa. Te informacje są pomocne dla personelu obsługi i managerów podczas koordynowania zadań produkcyjnych w całym zakładzie.

Pulpity operatorskie HMI pozwalają w nowoczesny sposób monitorować i sterować pracą maszyn, urządzeń i systemów oraz są idealnym rozwiązaniem do stosowania w systemach bezpieczeństwa. Pulpity otrzymują sygnały z czujników zainstalowanych we wszystkich mechanizmach maszyny, następnie przetwarzają i wyświetlają te informacje na kolorowym ekranie dotykowym w formie prostych schematów lub komunikatów. Pulpity operatorskie można integrować z systemami bezpieczeństwa w celu wyświetlania czytelnych i zwięzłych informacji związanych z bezpieczeństwem. Pulpity operatorskie Mitsubishi Electric serii GOT oferują najlepszą w klasie grafikę i funkcjonalność w ultra-kompaktowej, wytrzymałej konstrukcji. Dostępne są urządzenia w obudowie panelowej lub przenośne z wyświetlaczami o rozmiarach od 3,7 do 15 cali.

Środowisko Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS) to przyjazne w obsłudze narzędzie, wykorzystujące metodę programowania za pomocą kreatora, który automatycznie generuje sterowniki PLC, programów do wizualizacji SCADA oraz projekty, pozwalając w ten sposób oszczędzić czas i wysiłek na etapie projektowania i konfiguracji. Pakiet MAPS może być używany do projektowania systemów, które umożliwiają monitorowanie kluczowych informacji bezpieczeństwa w całym zakładzie produkcyjnym.

Napędy i roboty

Napędy

Przetwornice częstotliwości lub napędy o zmiennej częstotliwości (VFD) służą do regulacji prędkości, momentu i pozycji silników elektrycznych. Bogata oferta przetwornic częstotliwości Mitsubishi Electric oferuje rozwiązania dla wszystkich typów zastosowań, od najprostszych do tych najbardziej zaawansowanych, ze standardowo wbudowaną funkcją zatrzymania awaryjnego (STO) zgodnie z wymaganiami norm bezpieczeństwa EN ISO 13849-1 PLd/Kat.3 lub EN 61508 oraz EN61800-5-2 SIL2.

Przetwornice częstotliwości serii FR-A800 zapewniają obsługę funkcji SS1, SS2, SLS i SOS na poziomie PLe i SIL3, co jest wymagane w przypadku maszyn najwyższej klasy. Do komunikacji z przetwornicami częstotliwości dostępne są funkcje komunikacyjne sieci CC-Link IE Safety lub PROFIsafe.

Funkcja zatrzymania awaryjnego przetwornic serii FR-E700-SC oraz funkcje komunikacyjne CC-Link przetwornic serii FR-E700-NC spełniają wymagania funkcji bezpieczeństwa STO (bezpieczne odłączenie momentu). Te serie przetwornic spełniają wymagania norm bezpieczeństwa EN ISO 13849-1 Kategoria 3/PLd, EN 62061/IEC61508 SIL2 oraz dyrektyw Unii Europejskiej i mogą być łączone bezpośrednio z programowalnymi sterownikami bezpieczeństwa, modułami przekaźnika bezpieczeństwa oraz z awaryjnymi sprzętowymi wyłącznikami wyjść.

Systemy serwo

Systemy serwo oferują najwyższy poziom sterowania i funkcjonalności. Zapewniają precyzję ruchu z najwyższymi prędkościami oraz zintegrowane funkcje bezpieczeństwa, takie jak funkcja STO (bezpieczne odłączenie momentu), co zapewnia spełnienie wymagań normy IEC/EN 61800-5-2:2007. Zastosowanie modułu bezpieczeństwa rozszerza funkcjonalność serwowzmacniacza o dodatkowe, zgodne z normą EN 61800-5-2 funkcje bezpieczeństwa, jak funkcja zatrzymania awaryjnego 1 (SS1), bezpieczne wysterowanie hamulców (SBC), bezpieczne ograniczanie prędkości (SLS) i bezpieczne monitorowanie prędkości (SSM). Wymienione funkcje bezpieczeństwa mogą być aktywowane za pomocą poleceń sieci SSCNETIII/H.

Roboty

Mitsubishi Electric oferuje wiodącą w klasie technologię roboty robotów SCARA i robotów ramieniowych. Roboty spełniają wymagania najnowszej normy ISO-10218-1 (2011), dotyczącej robotów i urządzeń zrobotyzowanych oraz wymagania normy ISO13849-1 Kategoria 3 w zakresie poziomu PLd.

Urządzenia i komponenty

Komunikacja sieciowa

Sieć CC-Link Safety jest otwartą siecią komunikacyjną, która ze względu na gwarantowaną niezawodność przesyłania danych, przeznaczona jest do stosowania w systemach bezpieczeństwa. CC-Link Safety spełnia wymagania norm IEC61508 SIL3 oraz EN954-1/ISO13849-1 Kategoria 4 i jest kompatybilna z innymi produktami CC-Link. Sieć CC-Link Safety umożliwia wykrywanie błędów komunikacji, jak na przykład opóźnienia w przesyłaniu danych lub przesłanie nieprawidłowych danych, które mogą skutkować nieprawidłowym działaniem funkcji zatrzymania awaryjnego. W przypadku detekcji błędów komunikacji, ta funkcja zabezpieczająca zapewnia szybkie przywrócenie bezpieczeństwa maszyny.

Czujniki

Mitsubishi Electric posiada najlepszą w klasie strategię w zakresie czujników bezpieczeństwa. Dzięki temu użytkownicy mogą wybrać optymalne produkty dla ich aplikacji. Mitsubishi Electric zapewnia interfejsy do podłączenia szerokiego spektrum technologii czujników bezpieczeństwa: od przycisków stopu awaryjnego do barier świetlnych.