MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland

Spawanie

 • Utrzymanie i zarządzanie jakością spawania poprzez ciągłe monitorowanie warunków spawania
 • Zmniejszenie wskaźnika wad poprzez pomiar szerokości spawanych pojazdów z obu stron.
 • Obniżenie wskaźnika wadliwości poprzez kontrolę wad spawalniczych (otwory wydmuchowe, wysokość, niewspółosiowość itp.)
 • Poprawa wskaźnika operacyjnego poprzez monitorowanie pracy robotów spawalniczych
 • Poprawa wydajności energetycznej przenośnika taśmowego i obniżenie kosztów poprzez wyeliminowanie obudowy
 • Zbieranie i analizowanie danych przez sterownik PLC na potrzeby konserwacji zapobiegawczej

Przegląd rozwiązań

ProblemyRozwiązania
Utrzymanie i zarządzanie jakością spawania poprzez ciągłe monitorowanie warunków spawaniaMonitorowanie odchyleń jakości i alarmów za pomocą wykresu kontrolnego Xbar-R.
Zmniejszenie wskaźnika wad poprzez pomiar szerokości spawanych pojazdów z obu stron.Monitorowanie jakości w czasie rzeczywistym za pomocą wykresu kontrolnego Xbar-R i histogramu.
Obniżenie wskaźnika defektów poprzez kontrolę wad spawalniczych (otwory wydmuchowe, wysokość, niewspółosiowość itp.).Zbieranie danych o delikatnych drganiach reduktorów i analizowanie ich za pomocą sterownika PLC.
Poprawa szybkości działania poprzez monitorowanie operacji robotów spawalniczychWizualizacja stanu pracy robota i identyfikacja przyczyn usterek za pomocą pakietu startowego e-F@ctory.
Poprawa wydajności energetycznej przenośnika taśmowego i redukcja kosztów poprzez wyeliminowanie obudowySterowanie przenośnikiem taśmowym za pomocą wysokowydajnego, energooszczędnego motoreduktora S-PM.
Zbieranie i analizowanie danych przez PLC w celu konserwacji zapobiegawczejZbieranie danych drgań delikatnych reduktorów i analizowanie zebranych danych za pomocą sterownika PLC.

Szczegóły rozwiązania

Utrzymanie i zarządzanie jakością spawania poprzez ciągłe monitorowanie warunków spawania

Zbieranie i analizowanie wartości skutecznej prądu podczas spawania oraz wizualizacja stanu spawania. Utrzymanie i zarządzanie jakością spawania poprzez monitorowanie wahań jakości lub alarmów w czasie rzeczywistym za pomocą wykresu kontrolnego Xbar-R.

Zbieranie i analizowanie wartości skutecznej prądu podczas spawania oraz wizualizacja stanu spawania na GOT.

Zarządzanie procesami produkcyjnymi i utrzymywanie jakości spawania poprzez monitorowanie odchyleń jakości w czasie rzeczywistym za pomocą wykresu kontrolnego Xbar-R pakietu startowego e-F@ctory.

Kluczowy punkt

 • Tworzenie w czasie rzeczywistym wiadomości z wykresem kontrolnym (Xbar-R) w ramach pakietu startowego e-F@ctory i wysyłanie informacji zwrotnych do hali produkcyjnej

Zmniejszenie wskaźnika wad poprzez pomiar szerokości spawanych pojazdów z obu stron.

Pomiar szerokości przedmiotu obrabianego z obu stron za pomocą laserowych czujników przemieszczenia. Obniżenie wskaźnika wad poprzez monitorowanie odchyleń jakości z wykorzystaniem wykresu kontrolnego Xbar-R i rozkładu danych jakościowych z histogramu w czasie rzeczywistym.

W celu zmierzenia obrabianych przedmiotów z obu stron stosuje się dwa laserowe czujniki przemieszczenia, a następnie weryfikowana jest ich szerokości z pomocą sterownika PLC.

Środek dystrybucji zmierzonych danych może być przedstawiony wizualnie z wykorzystaniem histogramu.

Kluczowe punkty

 • Wizualne wyświetlanie odchyleń jakości
 • Wyświetlanie rozkładu danych jakościowych w określonym zakresie

Obniżenie wskaźnika defektów poprzez kontrolę wad spawalniczych (otwory wydmuchowe, wysokość, niewspółosiowość itp.).

Wszystkie wady wizualne produktów, takie jak otwory i nieprawidłowa geometria podwozia, są monitorowane za pomocą laserowych czujników przemieszczenia i czujników wizyjnych. Następnie produkty są oceniane czy przeszły kontrolę jakości czy też nie. W celu uniknięcia wysyłki wadliwych produktów na rynek warto zastosować czujniki, które nie przeoczą błędów, w przeciwieństwie do ludzkiego oka.

Stabilny pomiar jest możliwy dzięki czujnikom automatycznie kompensującym ilość światła rzutowanego zgodnie z ilością światła odbitego od celu.

Kluczowy punkt

 • Dokładny pomiar przemieszczenia dzięki automatycznej korekcji wykorzystującej unikalny algorytm opracowany przez Mitsubishi Electric.

Poprawa szybkości działania poprzez monitorowanie operacji robotów spawalniczych

Zbieranie informacji o aktualnej wartości osi i danych o stanie pracy poprzez podłączenie kontrolera robota do sterownika PLC. Analiza tych danych i wizualizacja bieżącego stanu umożliwia poprawę szybkości działania.

Kontroler robota należy podłączyć do modułu Ethernet, aby zbierać dane wymagane do monitorowania stanu pracy (bieżące wartości osi, błędy, stan pracy) ze sterownika.

Kluczowe punkty

 • Zbieranie i monitorowanie bieżącej wartości każdej osi oraz danych o stanie pracy do ośmiu robotów na GOT poprzez połączenie kontrolera robota i serii MELSEC iQ-R przez Ethernet
 • Wykrywanie błędów, które były trudne do znalezienia za pomocą prostego monitorowania progów.- Monitorowanie stanu pracy 24/7 pozwala na identyfikację przyczyny usterki

Poprawa wydajności energetycznej przenośnika taśmowego i redukcja kosztów poprzez wyeliminowanie obudowy

Oszczędność energii dzięki zastosowaniu wysokowydajnego, energooszczędnego motoreduktora S-PM do sterowania przenośnikiem taśmowym. Oszczędność kosztów dzięki zastosowaniu falowników o stopniu ochrony IP 67, które mogą być instalowane w różnych środowiskach, w tym na zewnątrz obudowy.

Silnik S-PM to silnik synchroniczny z silnym magnesem trwałym (wysokowydajnym magnesem ferrytowym) w wirniku. W przeciwieństwie do silników indukcyjnych, silnik nie wykazuje poślizgu (spadek prędkości obrotowej przy zwiększonym obciążeniu) i nadaje się do precyzyjnej kontroli prędkości.

Model falownika o stopniu ochrony IP 67 zwiększa odporność na warunki środowiskowe i umożliwia instalację w różnych urządzeniach i miejscach, w tym w środowiskach korozyjnych oraz przy temperaturze powietrza od -20°C do 60°C.

Kluczowe punkty

 • Silnik S-PM nie powoduje wtórnych strat miedzi i może utrzymać wysoką sprawność silnika. Wymaga mniej energii do przyłożenia tej samej siły, co prowadzi do oszczędności energii
 • Falownik o stopniu ochrony IP67 może być montowany na zewnątrz obudowy, co umożliwia instalację w różnych środowiskach

Prewencyjne zbieranie i analizowanie danych przez PLC

Zbieranie danych na temat delikatnych drgań reduktorów, ich analizowanie przez PLC i wykrywanie nieprawidłowych częstotliwość to działania prewencyjne.

Bloki funkcyjne (FB) są dostarczane do analizy drgań za pomocą FFT (Szybka Transformata Fouriera) i filtrów cyfrowych.

Analizowanie danych drgań i monitorowanie progu za pomocą ilościowych danych drgań, umożliwiając monitorowanie stanu sprzętu z wykorzystaniem danych drgań.

Kluczowe punkty

 • Dzięki użyciu dowolnego bloku funkcyjnego do stworzenia programu analizy drgań można stworzyć unikatową analizę drgań i diagnostykę
 • Tworzenie prostej analizy drgań nie wymaga dużego nakładu pracy

Oferta produktów

Następna generacja technologii sterowania
Panele operatorskie serii GOT2000 oferują większą funkcjonalność oraz szereg innowacyjnych funkcji. Kompletna linia produktów obejmuje 20 modeli o 4 rozmiarach.
Nasze przetwornice częstotliwości codziennie udowodniają swój wysoki poziom opłacalności i niezawodności, funkcjonalność oraz elastyczność w zastosowaniach komercyjnych i przemyśle ciężkim.