MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland
Komputer przemysłowy Mitsubishi Electric Seria MELIPC oferuje nowe wartości w zakresie obliczeń Edge, koordynacji systemów IT i sterowania urządzeniami dzięki swoim solidnym funkcjom i elastyczności wykorzystującym aplikacje ogólnego zastosowania.
Oprogramowanie odpowiednie dla platformy Edgecross, która jest interfejsem do obliczen przegowych oraz umożliwia współpracę FA / IT.