Systemy energetyczne

Sprawdzone i niezawodne systemy zaopatrzenia w energię na całym świecie.

Systemy energetyczne

W oparciu o kompleksową ofertę technologii średniego napięcia, Mitsubishi Electric dostarcza na całym świecie bezpieczne, stabilne i niezawodne systemy zasialania energią elektryczną. Historia innowacyjności rozpoczęła się w roku 1951 wraz z opracowaniem olejowych wyłączników mocy typu V do stosowania w liniach najwyższych napięć i trwa w Mitsubishi Electric do dziś, koncentrując się na opracowywaniu technologii w zakresie zaawansowanej dystrybucji energii elektrycznej, promując uprzemysłowienie i ochronę środowiska poprzez technologie zrównoważone.

Nasze rozwiązania energetyczne i możliwości obejmują:

 • Zarządzanie energią
 • Systemy dystrybucji energii
 • Wydajne napędy trakcyjne
 • Ochrona sieci elektrycznych i urządzeń
 • Usługi projektowe i wspomagające

Mitsubishi Electric zaspokaja potrzeby związane z przełączeniem mocy i zabezpieczeniem wszystkich sektorów przemysłu na wszystkich poziomach napięć, w tym budynków komercyjnych i publicznych, odnawialnych źródeł energii, infrastruktury publicznej, producentów energii, górnictwa i rozdziału mocy.

Dystrybucja energii elektrycznej

Niezależnie od tego, czy problem dotyczy rozdziału mocy w zakładach przemysłowych czy w budynkach, kwestią istotną jest niezawodna dostawa energii elektrycznej. Poważny wpływ mogą mieć nawet krótkotrwałe przerwy lub przepięcia zasilania, więc w celu bezpiecznego utrzymania aktywów i prawidłowej ich pracy niezbędna jest technologia wykrywania wszystkich niezwykłych sytuacji i reakcji na nie. Portfolio Mitsubishi Electric obejmuje wszystko, od rozdzielnic SN i NN, podstacji i systemów zabezpieczania po wszechstronne systemy zarządzania i monitorowania energii.

Mitsubishi Electric działa również na rzecz oszczędzania energii, zmniejszając zawartość CO2 i innych gazów cieplarnianych przy pomocy pełnej gamy systemów energetycznych: do wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii oraz rozwiązań obejmujących redukcję zużycia energii w zakładach przemysłowych, kopalniach i budynkach handlowych. Rozwiązania obejmują:

 • Systemy zarządzania energią i sterowania sieciami
 • Rozdzielnice wysokiego napięcia do przesyłania i dystrybucji
 • Urządzenia do stabilizacji systemu energetycznego
 • Systemy sterowania ochroną i nadzorem
 • Transformatory

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o rozdzielnicach SN

Energia przemysłowa

Produkty średniego napięcia Mitsubishi Electric zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, sprawność energetyczną i dostępność zasobów. Nasze portfolio obejmuje pełny zakres rozdzielnic, napędów o zmiennej częstotliwości, przekaźników ochronnych i podstacji do pracy w skrajnie surowych środowiskach.

Rozdzielnica Mitsubishi Electric MV jest w pełni testowana i niezależnie certyfikowana, wykorzystanie technologii izolacji powietrznej pomaga chronić środowisko i wyeliminować szkodliwy gaz SF6. Wszystkie nasze rozdzielnice średniego napięcia i związane z nimi urządzenia - w tym wyłączniki próżniowe, konstrukcja kabiny i szyn zbiorczych - ustanawiają standardy długiej, bezawaryjnej pracy i bezpiecznej obsługi.

Rozdzielnica SN

Izolowana powietrzem rozdzielnica MS-EBG Mitsubishi Electric jest w elektrycznych systemach rozdzielczych elementem kluczowym, niezależnie od tego, czy chodzi o dostarczanie mocy w aplikacjach przemysłowych, infrastrukturze publicznej, budynkach biurowych czy mieszkalnych.

Rozdzielnica MS-EBG została specjalnie zaprojektowana do użytku tam, gdzie ma zastosowanie norma IEC 62271-200 i zgodnie z tą normą została poddana rygorystycznym badaniom typu, oferując:

 • Bezpieczne i niezawodne zasilanie
 • Znamionowe napięcie od 3,3 kV do 24 kV,
 • Prądy znamionowe szyn zbiorczych od 630 A do 4000 A,
 • Wartości znamionowe krótkotrwałego prądu nadmiarowego szyny zbiorczej do 63 kA/1s.

Nadzwyczaj solidna konstrukcja i wykonanie MS-EBG znajduje odzwierciedlenie w wewnętrznej klasyfikacji łuku wynoszącej 50kA/1s, co sprawia, że jest to obecnie jeden z najbezpieczniejszych typów dostępnych na rynku rozdzielnic AIS.

Cechy produktu MS-EBG

 • Rozdzielnica zmontowana fabrycznie, poddana badaniom typu zgodnie z IEC62271-200
 • Maksymalne bezpieczeństwo eksploatacji - wysuwany wyłącznik próżniowy (VCB) przy całkowicie zamkniętych drzwiach
 • Solidna, kompaktowa konstrukcja
 • Obudowa metalowa, kategoria utraty ciągłości pracy podczas serwisu: LSC 2B; klasa przegrody: PM
 • Stopień ochrony: IP4X (standard), IP54 (opcja)
 • Rozdzielnica wg klasyfikacji łuku wewnętrznego (IAC): AFL / AFLR – 40 kA (opcja 50 kA) dla czasu trwania łuku 1 s
 • Powietrze jako czynnik izolujący - chroni środowisko, nie wymagana szczególnej konserwacji
 • Potwierdzenie wzrokowe położenia wyłącznika/stycznika wraz z uziemnikiem
 • Pojedyncza szyna zbiorcza, rozdzielnica duplex
 • Okres pomiędzy przeglądami > 10 lat

Rozdzielnica NN

Rozdzielnica niskiego napięcia typu LS-EBG Mitsubishi Electric Europe wychodzi naprzeciw potrzebom bezpiecznej i skutecznej dystrybucji energii w budynkach, zakładach przemysłowych i zastosowaniach infrastrukturalnych.

Centrale sterowania silnikami/mocą LS-EBG/mcc do 6300 A

 • Poddana badaniom typu do zastosowań przemysłowych i produkcyjnych, biur i obiektów publicznych
 • Wysuwane kasety lub stałe komory przełączające
 • Elastycznie wyposażane jednostki funkcjonalne do wewnętrznej separacji aż do Form 4b
 • Opcja technologii czujników światłowodowych do wykrywania i ograniczania powstawania łuków
 • Dedykowane czujniki termiczne do ciągłego monitorowania warunków

Tablica rozdzielcza niskiego napięcia LS-EBG/db

 • Przeznaczona do tablic rozdzielczych w biurowcach i budynkach publicznych
 • Dystrybucja PCC do 1600 A
 • Stałe przegrody przełączników
 • Stopień ochrony aż do IP55

Kanałowy system szyn zbiorczych NN LS-EBG/bb

 • Szyna rozdzielcza NN o niskiej impedancji do 6300 A (miedź) i 4000 A (aluminium)
 • Poddana badaniom typu zgodnie z IEC 61439-6 dla znamionowej wartości prądu zwarciowego 105 kA
 • Nadaje się do rozdziału NN w zastosowaniach przemysłowych i w dużych budynkach
 • Stopień ochrony IP55
 • Przełączniki w postaci monobloku w pełnym zakresie prądów znamionowych
 • Zgodne ze specyfikacją odporności sejsmicznej GOST (EAC) MSK-64
 • Próby ogniowe do EI-120, bariery ogniowe badane na zgodność z IEC 1366-3 i 1363-1

Siła napędowa

W niemal wszystkich sektorach przemysłu zakłady produkcyjne napotykają na silną presję ze strony konkurencji - muszą zapewnić spójną wydajność i jakość produkcji, a wszystko to po niskich kosztach. Przetwornice SN Mitsubishi Electric (VFD) zapewniają precyzyjne sterowanie silnikami w całym zakresie prędkości, niezbędne do uzyskania wysokiej wydajności produkcji, jak też zmniejszenia kosztów energii elektrycznej i wpływu CO2 poprzez większą sprawność i energooszczędne działanie.

Napędy średniego napięcia o zmiennej częstotliwości

Rodzina napędów SN Mitsubishi Electric o zmiennej częstotliwości obejmuje najnowocześniejszą elektronikę mocy oraz technologie napędów, oferując najlepsze rozwiązania w zakresie systemów napędowego spełniających wymagania szerokiej rzeszy klientów. Ich zakres obejmuje zarówno napędy ogólnego przeznaczenia, jak też bardziej wyspecjalizowane projekty do określonych zastosowań:

 • Wyspecjalizowane zastosowania (2000 kVA do 40.000 kVA): walcownie stali i metali nieżelaznych, sprężarki o dużej wydajności, zakłady papiernicze, dźwigi, transportery, dynamometry, marynarka, kopalnie
 • Zastosowania ogólnego przeznaczenia (300 kVA do 120.000 kVA): wentylatory, dmuchawy, sprężarki i pompy oraz maszyny o stałym momencie, takie jak wytłaczarki i mieszadła.

Nasze falowniki SN są dostępne w różnych wersjach; napędzają bezpośrednio silniki 3,3 KV do 11 kV z dowolnego istniejącego lub nowego źródła energii elektrycznej o napięciu od 3,3 KV do 11 kV bez konieczności zastosowania zewnętrznych transformatorów. Możliwości odzysku energii przyczyniają się do zmniejszenia kosztów energii u klienta.

Więcej informacji na stronie spółki siostrzanej Mitsubishi Electric - TMEIC

Silniki i generatory średniego napięcia

Zakres projektów silników Mitsubishi Electric opiera się na ponad dziewięćdziesięcioletnim doświadczeniu w dziedzinie zastosowań i projektowania, obejmuje dostawę rozwiązań silników i generatorów średniego napięcia, które łączą najwyższą niezawodność z niskimi kosztami dla użytkownika. Są zoptymalizowane pod względem wielkości, ciężaru i sprawności działania, a produkuje je specjalistyczna firma siostrzana Mitsubishi - TMEIC.

 • Silniki w wersji poziomej i pionowej: elastyczne podejście do projektu w celu spełnienia najostrzejszych wymagań klienta i specyfiki miejsca pracy, od niskiego poziomu hałasu aż po wersje przeciwwybuchowe.
 • Silniki do szczególnych zastosowań: projektowane pod kątem szczególnych lub specyficznych wymagań przemysłowych, takich jak walcownie metali lub napędy superszybkich sprężarek.
 • Generatory: Mitsubishi Electric posiada bogate doświadczenie w dostarczaniu systemów do produkcji energii, wraz z chłodzonymi powietrzem turbogeneratorami (do 100 MVA), generatorami napędzanymi turbinami wiatrowymi jak też silnikami wysokoprężnymi.

Więcej informacji na stronie spółki siostrzanej Mitsubishi Electric - TMEIC

Technologie i produkty

Softstarty

Softstarty MEsoftstart minimalizują koszty, zmniejszając nie tylko całkowite zapotrzebowanie na energię elektryczną, ale także zużycie elementów systemu, przez zapewnienie bezstopniowego rozruchu silników (a w razie potrzeby spowolnienie obrotów). Podczas pompowania zapobiega to uderzeniom hydraulicznym oraz zmniejsza mechaniczne wstrząsy i naprężenia na wale silnika - a także napędzanych urządzeń w instalacji przemysłowej.

Nasze softstarty są łatwe do zintegrowania z inteligentnym rozwiązaniem sterowania silnikiem, zapewniając wyższą wydajność i krótsze czasy przestojów. Są idealną alternatywą dla napędów o zmiennej prędkości, jeśli wymagane jest bardziej ekonomiczne i proste rozwiązanie.

Softstarty - MEsoftstart

Cyfrowe przekaźniki zabezpieczające

MEprotect jest to elastyczny i modułowy cyfrowy system zabezpieczeń dostępny zarówno do zastosowań NN jak też SN, zwiększając dostępność i bezpieczeństwo zakładu. Zapewnia zoptymalizowane połączenie między systemem sterowania a bazą elektryczną, umożliwiając znaczne oszczędności w czasie instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

Ścisłą integrację ochranianych urządzeń z systemami o wysokim poziomie automatyzacji osiąga się w inteligentny sposób, poprzez technologię magistrali obiektowej (włącznie z Profibus, Modbus, Profinet, IEC61850 i CC-Link).

Cyfrowe przekaźniki zabezpieczające - MEprotect

Wyłączniki próżniowe (VCB)

Wyłączniki próżniowe Mitsubishi Electric typu VPR spełniają krytyczne wymagania łączeniowe dotyczące najwyższego poziomu bezpieczeństwa i niezawodności. W wyniku zastosowania beztarciowej, bezsmarowej obróbki powierzchniowej i środków smarnych o wydłużonym okresie eksploatacji, wielokrotne mechaniczne i elektryczne systemy zabezpieczeń zapewniają bezpieczną pracę przy niskich nakładach na konserwację.

Kompaktowa konstrukcja jak też opcjonalna rama montażowa z żaluzjami powodują, że urządzenie nadaje się do nowych instalacji lub jako zamiennik dla istniejących lub przestarzałych rozdzielnic.

Próżniowy stycznik elektromagnetyczny (VMC)

Próżniowy stycznik elektromagnetyczny przeznaczony jest do zastosowań przemysłowych lub generacyjnych, które dziennie wymagają dużej liczby operacji. Łączy w sobie łatwą instalację, prostą konserwację i bezpieczną pracę z przyszłościowym projektem, co pomaga chronić środowisko.

Niskonapięciowe napędy o zmiennej prędkości (VSD)

Mając ponad trzydziestoletnie doświadczenie w dziedzinie napędów o zmiennej prędkości i ponad 14 milionów sprzedanych na całym świecie urządzeń, Mitsubishi Electric dostarcza innowacyjnych, otwartych, elastycznych i niezawodnych rozwiązań napędów niskiego napięcia. W celu spełnienia potrzeb poszczególnych rynków i klientów, napędy Mitsubishi o zmiennej prędkości posiadają certyfikaty CE, UL, cUL, EAC/GOST i DNV. Cechy napędów obejmują:

 • Modele oszczędności energii i odzyskiwania energii
 • Szeroki zakres produktów od 0,1 kW do 630 kW
 • Bardzo proste do skonfigurowania systemy sieciowe.
 • Najlepsza w klasie niezawodność produktu
 • Liczne zaawansowane funkcje

Falowniki FREQROL