MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland

Niezawodna, bezpieczna i kompleksowa ochrona wszystkich zasobów elektrycznych

We wszystkich zastosowaniach przemysłowych zapewnia niezawodną, bezpieczną i kompletną ochronę oraz sterowanie urządzeniami elektrycznymi, takimi jak silniki, generatory i transformatory, charakteryzuje się wbudowanymi we/wy, sterownikiem logicznym i komunikacją PLC/SCADA.
Skuteczna ochrona i zarządzanie silnikami niskiego i średniego napięcia oraz podstawowe funkcje ochrony elektrycznej.
Kompleksowe zabezpieczenia rozdziału energii niskiego i średniego napięcia.
Zaawansowany, złożony system ochrony, typowy dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem transformatorów i generatorów.
Sieć plus moduły rozszerzeń we/wy, bloki przekładników prądowych i napięciowych, czujniki awarii izolacji, panele operatorskie itp.