MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland

Główny montaż pojazdów

  • Wyjaśnienie procedur operacyjnych/czasu dla zróżnicowanej siły roboczej w celu poprawy jakości.
  • Pomiar i ciągłe monitorowanie każdej części zmontowanego nadwozia pojazdu w celu poprawy jakości.

Przegląd rozwiązań

ProblemyRozwiązania
Wyjaśnienie procedur operacyjnych/czasu dla zróżnicowanej siły roboczej w celu poprawy jakości.Wyjaśnienie procedury/czasu działania z ANDON, POKA-YOKE i systemami wsparcia dokręcania śrub.
Pomiar i ciągłe monitorowanie każdej części zmontowanego nadwozia pojazdu w celu poprawy jakości.Stały monitoring wszystkich etapów procesów, takich jak: precyzcja montażu, nakładanie kleju i odczyt kodów QR za pomocą MELSENSOR.

Szczegóły rozwiązania

Wyjaśnienie procedur operacyjnych/czasu dla zróżnicowanej siły roboczej w celu poprawy jakości.

Wszystkie procedury i czas operacji z systemów ANDON, POKA-YOKE i systemów wspomagających dokręcanie śrub powinny być wyjaśnione wszystkim pracownikom, aby zapobiec wadliwej produkcji z powodu błędów operacyjnych i skrócić czas przestojów. System KOTSUMON umożliwia także wykrywanie błędów operacyjnych i monitorowanie wszystkich urządzeń w celu zwiększenia produktywności.

Informacje uzyskane z hali produkcyjnej są wyświetlane na monitorze ANDON za pośrednictwem GOT2000, umożliwiając pracownikom zakładu, kierownikowi zakładu i działowi utrzymania ruchu dzielenie się informacjami.

Cyfrowa kompletacja produktów zapobiega błędom ludzkim i wspiera operacje montażu / dokręcania śrub w celu poprawy jakości i wydajności.

Kluczowe punkty 

  • Procesy operacyjne mogą być płynnie przeglądane i korygowane w przypadku wystąpienia problemu.
  • Systemy zapobiegania błędom pozwalają na unikanie problemów z wyborem niewłaściwych części i skraca czas przestojów.

Pomiar i ciągłe monitorowanie każdej części zmontowanego nadwozia pojazdu w celu poprawy jakości.

W celu ciągłego monitoringu pocesów produkcyjnych, takich jak precyzja montażu, nakładanie kleju i odczyt kodu QR zmontowanego nadwozia pojazdu należy wykorzytać MELSENSOR. Umożliwia on również ocenę produktów, aby zapobiec użyciu wadliwych produktów.

Wizualizacja za pośrednictwem GOT umożliwia pracownikom natychmiastowe sprawdzenie wyników kontroli.

Cyfrowa kompletacja produktów zapobiega błędom ludzkim i wspiera operacje montażu / dokręcania śrub w celu poprawy jakości i wydajności.

Kluczowe punkty

  • Zapewniony jest niezawodny odczyt kodów 2D z poważnymi uszkodzeniami lub uszkodzonymi wzorcami wykrywania oraz kodów 2D z odbiciami, uszkodzeniami lub błędami drukowania.
  • Szerokie pole widzenia umożliwia odczyt wielu kodów i stabilny odczyt kodów w różnych pozycjach i na różnych wysokościach za pomocą jednego czytnika kodów.

Oferta produktów

Advanced visualization solutions to connect to a wide variety of industry standard communication protocols.