MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland

Mitsubishi Electric Europe B.V. zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich istotnych norm i standardów jakości, jak również dyrektyw Unii Europejskiej oraz zasad rozporządzenia REACH. Produkcja przyjaznych dla środowiska i wysokiej jakości produktów jest dla firmy głównym celem.

Deklaracja zgodności WE (EC Declaration of Conformity)

Aby uzyskać więcej certyfikatów i zatwierdzeń okrętowych, należy zalogować się na MyMitsubishi.