MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland

Produkcja silników elektrycznych

 • Zmniejszenie rozmiaru sprzętu i wizualizacja problemów
 • Konfiguracja linii produkcyjnej, która wytwarza produkty w sposób elastyczny, w zależności od stanu produkcji i nie wymaga osłon bezpieczeństwa i która nie wymaga ogrodzenia ochronnego
 • Skrócenie czasu przestojów poprzez wczesne wykrywanie błędów dzięki wizualizacji linii produkcyjnej
 • Ograniczenie okablowania w panelu sterowania dzięki najbardziej odpowiedniej konfiguracji połączeń
 • Udostępnianie informacji o obrabianym przedmiocie między systemami i zarządzanie nimi w systemie nadrzędnym
 • Skrócenie czasu cyklu dla uzwojeń silnika

Przegląd rozwiązań

ProblemyRozwiązania
Zmniejszenie rozmiaru sprzętu i wizualizacja problemówPołączenie procesów z robotem współpracującym MELFA ASSISTA i zbieranie sygnałów blokad w systemie ANDON.
Konfiguracja linii produkcyjnej, która wytwarza produkty w sposób elastyczny w zależności od stanu produkcji i która nie wymaga ogrodzenia ochronnego.Współpraca z innymi komponentami automatyki przemysłowej oraz z operatorami przy użyciu czujników obszarowych.
Redukcja przestojów poprzez wczesne wykrywanie błędów dzięki wizualizacji linii produkcyjnejWizualizacja całej sieci za pomocą CC-Link IE TSN.
Zmniejszenie okablowania w panelu sterowania z najbardziej odpowiednią konfiguracją połączeńIntegacja z CC-Link IE TSN/CC-Link IE Field.
Udostępnianie informacji o obrabianym przedmiocie między systemami i zarządzanie nimi w systemie nadrzędnymPowiązanie informacji RFID i czytnika kodów.
Skrócenie czasu cyklu dla uzwojeń silnikaObsługa złożonych wzorów uzwojenia z kontrolą krzywki i przełączanie wzorów krzywki zgodnie z uzwojeniami.

Szczegóły rozwiązania

Zmniejszenie rozmiaru sprzętu i wizualizacja problemów

Łącząc procesy z robotem współpracującym MELFA ASSISTA można zmniejszyć rozmiar sprzętu. Dane dotyczące usterek mogą być zwizualizowane w systemie ANDON na podstawie zebranych danych o sygnałach blokad. 

Wykorzystanie inteligentnej technologii do automatyzacji procesów operacyjnych, które wcześniej były obsługiwane przez ludzi ze względu na wysoki stopień trudności.

Kluczowy punkt

 • Funkcje bezpieczeństwa pozwalają robotom i ludziom pracować razem, umożliwiając bezpieczną automatyzację i oszczędność miejsca.

Konfiguracja linii produkcyjnej, która wytwarza produkty w sposób elastyczny, w zależności od stanu produkcji i nie wymaga osłon bezpieczeństwa

Wytwarzanie produktów zgodnie ze stanem produkcji poprzez zbieranie informacji o systemach i współpracę z produktami automatyki przemysłowej. Linię produkcyjną należy skonfigurować tak, aby wsparcie współpracy człowieka z czujnikami obszaru umożliwiało bezpieczne podejście do obszaru roboczego bez ogrodzenia i bez zatrzymywania robotów.

By uprościć automatyzację i robotyzację w fabryce warto budować standardy. Mitsubishi Electric oferuje współpracę z różnymi komponentami automatyki przemysłowej, robotami, płynną integrację z systemami IT oraz zgodność z koncepcją e-F@ctory.

Kluczowe punkty

 • Płynna produkcja dzięki współpracy urządzeń oraz poprawie produktywności i łatwości utrzymania prewencyjnego. 
 • Dzięki różnym wariantom bezpieczeństwa możliwa jest bezpieczna współpraca ludzi i robotów.

Redukcja przestojów poprzez wczesne wykrywanie błędów dzięki wizualizacji linii produktów.

CC-Link IE TSN umożliwia wizualizację całej sieci. Funkcje diagnostyki sieci pozwalają na wczesne wykrywanie obszarów awarii i ograniczenie przestojów produkcji.

Monitorując zmiany okablowania w czasie rzeczywistych, można sprawdzić zduplikowane numery stacji i wyeliminować błędy.

Kluczowe punkty

 • Analizowanie czynników powodujących usterki poprzez sprawdzanie zdarzeń w sieci i stanu komunikacji modułów.
 • Monitorowanie sterowników PLC za pośrednictwem sieci.

Zmniejszenie okablowania w panelu sterowania z najbardziej odpowiednią konfiguracją połączeń

Redukcja okablowania sprzętu poprzez integrację systemów, które wcześniej były konfigurowane przez wiele sieci w CC-Link IE TSN/CC-Link IE Field.

Zwiększenie elastyczności konfiguracji systemu i zmniejszenie kosztów okablowania poprzez zbudowanie optymalnej sieci łączącej sterowniki PLC, serwowzmacniacze i falowniki w jednej sieci odpowiedniej dla danego zastosowania.

Integracja sterowania rozproszonego, sterowania we/wy i sterowania ruchem przy zapewnieniu komunikacji z systemami IT.

Kluczowe punkty

 • Konfiguracja elastycznego systemu z różnymi urządzeniami.
 • Tworzenie elastycznego okablowania zgodnie z układem systemu.

Udostępnianie informacji o obrabianym przedmiocie między systemami i zarządzanie nimi w gorącym systemie

Udostępnianie informacji o obrabianym przedmiocie między systemami poprzez odczyt i zapis danych za pomocą RFID. Ponadto można zarządzać informacjami w systemie hosta, odczytując kod QR za pomocą czytnika kodów i łącząc poszczególne informacje z danymi RFID.

Zwiększenie identyfikowalności dzięki RFID, który umożliwia śledzenie wszystkich procesów linii produkcyjnej oraz odczytywanie i zapisywanie różnych informacji.

Wykorzystanie wyników odczytu czytnika kodów i obrazów rozpoznawania do śledzenia poprzez wysyłanie danych do systemu hosta.

Kluczowe punkty

 • Dane mogą być przesyłane między systemami poprzez dołączenie czytników RFID (anten) do przenośników taśmowych i różnych części systemu, a tagów RFID do palet, które przenoszą system.
 • Odczytywanie kodów QR wydrukowanych na metalowych powierzchniach lub złożonych kształtach poprzez regulację kontrastu. Szerokie pole widzenia umożliwia wsadowy odczyt wielu kodów i stabilny odczyt kodów w różnych pozycjach i na różnych wysokościach.

Skrócenie czasu cyklu dla uzwojeń silnika

Skrócenie czasu cyklu poprzez obsługę złożonych wzorów uzwojenia za pomocą sterowania krzywkami i przełączanie wzorów krzywek zgodnie z uzwojeniami podczas produkcji cewek silnika za pomocą maszyny nawijającej.

Sterowanie osią wyjściową w sterowaniu krzywką za pomocą danych krzywki utworzonych zgodnie z ruchem.

Kluczowe punkty

- W zależności od zastosowania dostępne są następujące operacje krzywkowe: liniowe, dwukierunkowe i posuwowe.
- Wyświetlanie stanu serwowzmacniacza podczas pracy i sygnałów wejściowych/wyjściowych oraz zużycia energii na GOT w celu sprawdzenia.

Oferta produktów

Następna generacja technologii sterowania
Wysokowydajne sterowniki ruchu do iQ Platform.
Zaawansowane i elastyczne systemy serwo: Odkryj świat precyzyjnego sterowania ruchem
Dzięki funkcji bezpieczeństwa umożliwia pracę w tej samej przestrzeni co pracownik.
Przygotowane do wydajnej pracy.
Pulpity HMI GOT z przyjaznym interfejsem zapewniają użytkownikowi wygodne oraz korzystne rozwiązania.
Urządzenia sieciowe bezproblemowo łączą skomplikowane i rozległe tereny produkcyjne.