MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland

Układ napędowy - obróbka silnika

 • Znajomość optymalnego czasu wymiany narzędzi w obrabiarkach
 • Poprawa identyfikowalności w celu ograniczenia defektów obróbki
 • Poprawa czasu cyklu i zmniejszenie rozmiaru panelu sterowania poprzez oszczędność miejsca dzięki sterownikom (PLC/CNC)
 • Zapobieganie uszkodzeniom serwomotorów spowodowanym przez chłodziwo podczas obróbki

Przegląd rozwiązań

ProblemyRozwiązania
Znajomość optymalnego czasu wymiany narzędzi obrabiarekDiagnozowanie stanu zużycia narzędzia poprzez wykrywanie zmian momentu obrotowego każdej osi.
Poprawa identyfikowalności w celu zmniejszenia liczby wad obróbki skrawaniemJednostkowe zarządzanie danymi zebranymi przez moduł szybkiego rejestratora danych.
Poprawa czasu cyklu i oszczędność miejsca przez zmniejszenie rozmiaru sterownika PLC/CNC.Konfiguracja systemu z wieloma procesorami za pomocą procesorów PLC i CNC.
Zapobieganie uszkodzeniom serwomotorów spowodowanym przez chłodziwo podczas obróbki skrawaniemWiększa wodoodporność dzięki serwomotorom o stopniu ochrony IP67 i bezwentylatorowym panelom sterowania.

Szczegóły rozwiązania

Znajomość optymalnego czasu wymiany narzędzi obrabiarek

Diagnoza stanu zużycia narzędzia i wykrycie zmiany momentu obrotowego każdej osi pozwala na wymianę narzędzi w optymalnym czasie.

CBM (Condition Based Maintenance), czyli szeroka strategia eksploatacyjna wyszukuje szczytowe obciążenia każdego narzędzia na podstawie danych z poprzednich obróbek i wykorzystuje je do predykcji liczby ponownego wykorzystania. Operator otrzymuje zwizualizowane powiadomienie o liczbie pozostałych zużyć narzędzia.

Kluczowe punkty

 • Zmniejszenie kosztów wymiany narzędzi poprzez wykorzystanie ich do końca okresu eksploatacji.
 • Szacowanie liczby użyć narzędzia na podstawie szczytowego obciążenia każdego narzędzia.

Poprawa identyfikowalności w celu zmniejszenia liczby wad obróbki skrawaniem

Zbieranie danych z procesu obróbki za pomocą modułu szybkiego rejestratora danych bez konieczności tworzenia programu drabinkowego. Możliwość śledzenia poprzez automatyczne wysyłanie danych na serwer FTP i jednostkowe zarządzanie nimi.

Moduł szybkiego rejestratora danych rejestruje różne dane w procesie produkcyjnym i zapewnia identyfikowalność produkcji poprzez zmianę ustawień bez zatrzymywania sprzętu.

Kluczowe punkty

 • Zapisywanie danych rejestrowania w formatach plików Unicode/CSV/BIN i tworzenie różnych materiałów, takich jak raporty dzienne, księgi i raporty w formacie pliku Excel.
 • Pliki dziennika mogą być automatycznie przesyłane do komputerów serwerowych.

Poprawa czasu cyklu i oszczędność miejsca przez zmniejszenie rozmiaru sterownika PLC/CNC.

Dzięki zainstalowaniu małych procesorów PLC i CNC, zmniejszony został rozmiar panelu sterowania w tej samej jednostce bazowej, co pozwala na włączenie procesu obróbki do procesu sterowania przenośnikiem. Czas cyklu został jest krótszy dzięki wykorzystaniu dedykowanego procesora CNC od Mitsubishi Electric, który skraca czas przetwarzania szybkiej komunikacji danych.

Procesor CNC to wieloprocesorowe urządzenie CNC obsługujące serię MELSEC iQ-R.

Wysoką dokładność obróbki przy krótszym czasie cyklu uzyskuje się dzięki wysokim możliwościom przetwarzania PLC, szybszej komunikacji optycznej między CNC CPU a napędem oraz krótszemu czasowi przetwarzania między CNC CPU a PLC.

Kluczowy punkt

 • Jednostki CPU CNC i CPU PLC są niezależne, co pozwala na elastyczną konfigurację systemu w zależności od skali produkcji i zastosowań.

Zapobieganie uszkodzeniom serwomotorów spowodowanym przez chłodziwo podczas obróbki skrawaniem

Zastosowanie serwomotorów o stopniu ochrony IP67 zapobiega ich uszkodzeniom spowodowanym przez chłodziwo. Stopień ochrony IP67 serwonapędu gwarantuje większą odporność na wodę dzięki bezwentylatorowej strukturze modułu sterującego, umożliwiającej stosowanie bezwentylatorowych paneli sterowania.

Serwomotory o stopniu ochrony IP67 zapobiegają uszkodzeniom spowodowanym przez wodę lub pył dostający się do punktu połączenia, takiego jak część wału silnika.

Kluczowe punkty

 • Serwomotory o stopniu ochrony IP67 zapobiegają uszkodzeniom spowodowanym przez chłodziwo.
 • Bezwentylatorowe panele sterowania zapobiegają uszkodzeniom spowodowanym przez mgłę.

Oferta produktów

Następna generacja technologii sterowania
Jako globalny partner systemów sterowania CNC, oferujemy innowacyjne technologie oraz usługi dla użytkowników pozwalające ustanawiać nowe standardy w zakresie technologii produkcji.