MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland
Pulpity HMI GOT z przyjaznym interfejsem zapewniają użytkownikowi wygodne oraz korzystne rozwiązania.
Advanced visualization solutions to connect to a wide variety of industry standard communication protocols.
Rozwiązania z zakresu wizualizacji MAPS oferują projektowanie cyklu życia, funkcje SCADA, HMI, zarządzanie alarmami oraz inteligentne raportowanie, a także umożliwiają znaczne obniżenie całkowitych kosztów posiadania.
W dzisiejszych czasach komputery przemysłowe są nieodłączną częścią automatyzacji i sterowania procesami.