MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland

Formowanie wtryskowe

 • Poprawa jakości produktu dzięki kontroli ciśnienia formowania w czasie rzeczywistym
 • Monitorowanie stanu formy w celu przeprowadzenia formowania w optymalnych warunkach i zmniejszenia wskaźnika wad
 • Unormowanie poziomu jakości poprzez zapobieganie wadom formowania

Przegląd rozwiązań

ProblemyRozwiązania
Poprawa jakości produktów dzięki kontroli ciśnienia formowania w czasie rzeczywistymSterowanie o wysokiej czułości ciśnieniem za pomocą serwowzmacniaczy
Zmniejszenie wskaźnika wad poprzez monitorowanie stanu formy w celu przeprowadzenia formowania w optymalnych warunkach.Sprawdzenie pod kątem wad formowania (odchylenie położenia, przywieranie plastiku/żywicy do formy) za pomocą MELSENSOR.
Stabilizacja jakości poprzez zapobieganie wadom formowaniaWykrywanie nietypowych trendów za pomocą analizatora danych w czasie rzeczywistym.

Szczegóły rozwiązania

Poprawa jakości produktu poprzez kontrolę ciśnienia formowania w czasie rzeczywistym

Precyzyjna kontrola ciśnienia o wysokiej responsywności i poprawa jakości produktu dzięki sygnałowi sprzężenia zwrotnego ciśnienia przy użyciu informacji z czujników ciśnienia bezpośrednio przekazywanych do serwowzmacniacza. 

Prosta procedura generowania optymalnego ciśnienia i ustawianie wzmocnień poprzez regulację sterowania ciśnieniem w oprogramowaniu.

Kluczowe punkty

 • Połączenie serwowzmacniacza (MR-J4-B-LL) i modułu Motion CPU (RnMTCPU) umożliwia sterowanie ciśnieniem.
 • Serwowzmacniacz elastycznie reaguje na zmiany obciążenia i utrzymuje stałe ciśnienie poprzez bezpośrednie odbieranie sygnałów analogowych z czujnika ciśnienia i poleceń ciśnienia z Motion CPU.

Monitorowanie stanu formy w celu przeprowadzenia formowania w optymalnych warunkach i zmniejszenia wskaźnika wad

System MELSENSOR zapewnia stabilną pracę i zmniejsza liczbę defektów kontrolując wady formowania (odchylenia położenia, przywieranie plastiku/żywicy do formy). Ponadto, umożliwia sterowanie ze sprzężeniem zwrotnym na podstawie wyników zebranych z monitorowania procesów. 

Porównanie obrazu zarejestrowanego ze wstępnie uchwyconym obrazem bez przyklejonego plastiku/żywicy do formy następuje z pomocą czujnika wizyjnego. W kolejnym etapie oceniana jest ich zgodność.

Wykrywanie odchyleń położenia górnej formy w kierunkach XY za pomocą laserowego czujnika przemieszczenia mierzącego odległość do górnej formy i sterownika PLC obliczającego zmierzoną wartość.

Kluczowe punkty

 • Zapobieganie wadom formowania za pomocą laserowego czujnika przemieszczenia, który monitoruje odchylenia pozycji formy.
 • Zapobieganie awariom sprzętu za pomocą czujnika wizyjnego, który monitoruje przywieranie plastiku/żywicy do formy.

Unormowanie poziomu jakości poprzez zapobieganie wadom formowania

Monitorowanie stanu wtryskarek za pomocą analizatora danych w czasie rzeczywistym, wykorzystującego zebrane dane do wykrywania i zapobiegania rosnącej liczbie usterek. 

Zbieranie danych dotyczących:

 • ciśnienia w cylindrze z tworzywa sztucznego/żywicy mierzonego za pomocą czujnika ciśnienia
 • temperatury formy mierzonej za pomocą kamery termowizyjnej po przyłożeniu ciśnienia.

Monitorowanie stanu wtryskarki poprzez porównywanie zebranych danych z danymi dotyczącymi normalnego stanu z wykorzystaniem analizatora danych w czasie rzeczywistym.

Kluczowe punkty

 • Kamera termowizyjna umożliwia pomiar temperatury obiektu, na którym nie można zainstalować termometru.
 • Analizator danych w czasie rzeczywistym oferuje wiele metod analizy i diagnostyki do różnych celów i wykrywa nietypowe dane poprzez analizę danych w czasie rzeczywistym.

Oferta produktów

Komputer przemysłowy Mitsubishi Electric Seria MELIPC oferuje nowe wartości w zakresie obliczeń Edge, koordynacji systemów IT i sterowania urządzeniami dzięki swoim solidnym funkcjom i elastyczności wykorzystującym aplikacje ogólnego zastosowania.
Mitsubishi Electric’s Data Science Tool MELSOFT MaiLab is a data science tool that further improves manufacturing by replacing “human experience and intuition” with digital technology and enabling it to be easily incorporated into control systems.
Jednostki centralne motion realizują różne funkcje sterowania ruchem, takie jak pozycjonowanie, regulacja prędkości, momentu, zaawansowane sterowanie synchroniczne i wiele innych.
Zaawansowane i elastyczne systemy serwo: Odkryj świat precyzyjnego sterowania ruchem