De­kla­racja zgod­ności WE

Produkty Mitsubishi Electric Factory Automation sprzedawane do użytku w regionie EMEA, oznaczone są znakiem CE. Firma zobowiązała się do spełnienia wysokich wymagań bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska.

Z poniższej listy możesz pobrać certyfikaty "Deklaracji zgodności WE".