MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland

Następna generacja technologii sterowania

Najnowszy sterownik MELSER iQ-R to nowa era w automatyce. Użytkownik zyskuje przez zastosowanie najnowocześniejszych technologii przy jednoczesnej redukcji TCO. Seria MELSEC iQ-R została zaprojektowana od podstaw, aby rozwiązywać problemy w siedmiu typowych obszarach, jakimi są: wydajność, inżynieria, przeglądy konserwacyjne, jakość, łączność, bezpieczeństwo i kompatybilność. Próbę rozwiązania powyższych problemów podjęliśmy w 3 krokach : redukcji całkowitego kosztu posiadania (TCO), zwiększenia niezawodności oraz ponownego wykorzystania istniejących już aktywów.

Zintegrowany sterownik modułowy

Seria procesorów iQ-R oferuje radykalną poprawę wydajności, ustanawiając w zakresie prędkości przetwarzania nowe standardy odniesienia. Umożliwia to użytkownikom nie tylko opracowywanie zaawansowanych projektów, lecz także oferuje możliwość znaczącej redukcji kosztów sprzętu. Ponadto seria iQ-R zapewnia obniżenie kosztów projektowania oraz kosztów związanych z konserwacją systemów, a także minimalizuje ryzyko wystąpienia awarii. Równocześnie oferuje innowacyjną metodę modernizacji systemów i wykorzystywania najnowszych osiągnięć poprzez ciągłe uaktualnianie oprogramowania, bez konieczności wprowadzania zmian sprzętowych.

Korzyści

Czas cyklu programu PLC na poziomie 0,14 ms zapewnia wykonywanie do 419 instrukcji w ciągu jednej milisekundy. Czas wykonywania instrukcji LD wynosi 0,98 ns, dzięki czemu seria iQ-R ustanawia nowe standardy wydajności, pomagając w osiągnięciu wyższej wydajności.

Seria iQ-R oferuje możliwość synchronizacji cyklu programu PLC oraz cyklu komunikacji sieciowej, co pozwala uniknąć opóźnień w transmisji danych oraz uzyskać poprawę jakości wytwarzania. Oprócz tego, wszystkie moduły wyjściowe są synchronizowane, co daje dużo większą dokładność sterowania, eliminuje potrzebę stosowania czujników położenia i zmniejsza całkowite koszty systemu.

Ważne dane produkcyjne, jak na przykład receptury, mogą być przechowywane we wbudowanej bazie danych procesora iQ-R. W przypadku awarii sieci i braku komunikacji z serwerem bazy danych zapobiega to zatrzymaniu całego systemu sterowania. iQ-R umożliwia także tworzenie kopii zapasowej i przywracanie wszystkich parametrów lub danych całego systemu PLC, w tym także urządzeń sieci CC-Link IE Field.

Dla przykładu, użytkownicy mogą definiować błędy i zdarzenia, które są automatycznie rejestrowane na karcie pamięci poprzez wbudowane gniazdo karty SD. W przypadku wystąpienia jakiś błędów lub zdarzeń, procesor PLC może zapisać na karcie SD wszystkie ważne parametry procesu, logi błędów i zdarzeń oraz rejestr działań obsługi. Następnie zebrane dane mogą posłużyć do analizy w celu skrócenia czasów przestojów oraz czasów napraw.

Charakterystyczną cechą serii iQ-R jest możliwość podłączenia do procesora CPU sprzętowego klucza zabezpieczającego, bez którego moduł CPU nie uruchomi się. Zapisane w pamięci klucza dane są zakodowane i osoba obca nie może ich skopiować. Ponadto, możliwe jest wprowadzenie autoryzowanych adresów IP i blokada dostępu nieautoryzowanych urządzeń. Pozwala to zmniejszyć ryzyko włamania do systemu lub nieautoryzowanej zmiany programu PLC. Oprócz wszystkich tych funkcji zapewniona jest także funkcja identyfikacji użytkownika.

Inne ważne punkty

  • Wysoce wydajna jednostka centralna
  • Skalowalna platforma
  • Zsynchronizowane sterowanie
  • Bezpieczeństwo przechowywania danych
  • Mniejsze nakłady na przeglądy konserwacyjne
  • Bezproblemowa komunikacja przy użyciu protokołu SLMP
  • Skuteczna inżynieria - GX Works3
  • Bezpieczeństwo systemu
  • Kompatybilność z MELSEC System Q

CPU

Programowalne sterowniki automatyki odpowiednie do różnych aplikacji.

Płyta bazowa

Płyty bazowe umożliwiają instalowanie takich urządzeń jak zasilacze, jednostki centralne oraz moduły we/wy. Dostępne są różnorodne typy płyt bazowych, pozwalające spełnić wymagania wielu różnych konfiguracji systemu.

Zasilacz

Moduł ten wykorzystywany jest do zasilania jednostki centralnej, modułów we/wy oraz innych modułów, zainstalowanych na płycie bazowej.

Moduł wejść/wyjść

Wykorzystując moduły cyfrowych we/wy, można bardzo łatwo podłączać do systemu sterowania różne urządzenia zewnętrzne, takie jak przełączniki, lampki sygnalizacyjne lub czujniki.

Moduł wejść/wyjść analogowych

Moduły analogowe stanowią główny interfejs pomiędzy systemem automatyki a sterowanym procesem i zostały tak zaprojektowane, aby umożliwić podłączenie czujników, które przetwarzają różne wielkości fizyczne na sygnały prądowe i napięciowe.

Sterowanie ruchem, pozycjonowanie, moduł szybkiego licznika

Odrębny zestaw dokładnych, inteligentnych i szybko reagujących modułów sterowania, które są idealne do zastosowań wymagających dużej szybkości i dokładności.

Moduł przetwarzania informacji/moduł sieciowy

Ta grupa modułów umożliwia wymianę danych z różnymi systemami sterowania. Oferowana grupa produktów poprawia efektywność produkcji, poprzez gromadzenie i kontrolowanie różnych informacji produkcyjnych.