MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland

Nasze narzędzie FA Integrated Selection ma za zadanie pomóc w doborze odpowiednich komponentów do wymagań systemu.

Z poziomu ekranu startowego narzędzie oferuje wybór spośród następujących urządzeń:

 • Sterowniki programowalne MELSEC iQ-R
 • MELSEC iQ-F 
 • MELSEC-Q 
 • Serwonapędy-MELSERVO
 • Falowniki-FREQROL 
 • Interfejsy człowiek-maszyna (HMIs)-GOT 
 • Płyta interfejsu sieciowego
 • Wbudowany typ SSC

Warunki użytkowania

 • Zintegrowane narzędzie doboru FA jest bezpłatną usługą Mitsubishi Electric Factory Automation.
 • Wykorzystaj to narzędzie jako punkt odniesienia przy wyborze naszych produktów i upewnij się, że konfiguracja spełni wszystkie Twoje potrzeby i będzie zgodna ze specyficznymi zasadami projektowania systemu określonymi w odpowiednich podręcznikach sprzętu.
 • Mitsubishi Electric nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody związane z wykorzystaniem tego narzędzia.
 • Zintegrowane narzędzie doboru FA może zostać zmienione lub zakończone bez powiadomienia.