Oprogramowanie do przetwarzania brzegowego

Nowa wartość dla miejsc produkcji dzięki gromadzeniu i wykorzystaniu danych. Produkty programowe kompatybilne z Edgecross, otwartą platformą oprogramowania komputerowego umożliwiającą współpracę między FA i IT. Dzięki różnym rozwiązaniom wykorzystującym dane z miejsc produkcji przyczynimy się do ulepszenia zakładów produkcyjnych.
Oprogramowanie, które przy użyciu funkcji oferowanych przez Edgecross wykonuje różnorodne procesy przetwarzania na poziomie obliczeń krawędziowych w celu wykorzystania danych w hali produkcyjnej.
Oprogramowanie, które może z łatwością zbierać dane z różnych urządzeń.