MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland

Kontroluj swój system pionowego napełniania i pakowania i redukuj koszty z Mitsubishi Electric

Omówienie

Aplikacje pionowego napełniania i pakowania wykorzystują technologię napędów serwo do dokładnego rozwijania plastikowego opakowania z rolki, jego precyzyjnego napełnienia oraz zamknięcia i odcięcia w celu dalszego transportowania na transporterze rozładunkowym. Chociaż w różnych maszynach sposób napełniania i zamknięcia opakowania może być różny, aplikacje pionowego napełniania i pakowania dzielą się na dwie kategorie maszyn pakujących: z ruchem ciągłym lub taktowanym. Często decydujące znaczenie dla konstrukcji maszyny mają właściwości materiału wejściowego do podajnika, które mogą się zmieniać od cieczy o dużej lepkości do materiału stałego.

Jakie elementy automatyki są istotne?

Jako część środowiska programowania modułu prostego sterowania ruchem dostępna jest funkcja programowania wirtualnego ruchu silników serwo za pomocą elektronicznej osi, co gwarantuje jednoczesne rozpoczęcie ruchu wszystkich silników serwo. Moduł LD77MS umożliwia zastosowanie takiej funkcji sterowania i do jej zaprogramowania dostępne jest oprogramowanie GX Works3 (stanowiące część pakietu IQ Works).

Zastosowanie

Opakowanie jest zamykane, gdy absolutny silnik serwo osiągnie pozycję zamykania. Jednocześnie następuje zamknięcie górnej części pełnego oraz dolnej części następnego pustego opakowania. W następnym kroku ostrze obcinaka odcina zamknięte, pełne opakowanie. Następnie pojedyncze opakowania spadają na taśmę wyjściową i są transportowane w celu zapakowania w pudełkach zbiorczych.