MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland

Poziome i pionowe foliowanie

Prawdopodobnie najbardziej popularnym rodzajem maszyny pakującej - obok linii do napełniania butelek - jest foliarka, używana do opakowywania niezliczonej ilości produktów, od słodyczy, pizzy, chleba po lekarstwa i inne produkty.

Wysokie wymagania dokładności dla tego typu maszyny nie są problemem dla sterownika ruchu Q, ani dla serwonapędów serii MR-J4, ani też dla szybkiej sieci SSCNET III. Dodatkowo w sterownikach ruchu Q zastosowano algorytm kompensacji fazowej, zapewniający precyzyjną synchronizację kątów fazowych krzywki i enkodera. Ogólnie oznacza to, że urządzenia tnące mogą być precyzyjnie zsynchronizowane z posuwem przenośnika, dzięki czemu przy dużej prędkości otrzymujemy dokładne cięcie.

Kolejnym ważnym aspektem w sterowaniu foliarek jest mechanizm kontrolujący naprężenie folii, który zapewnia jej prawidłowe nasunięcie na stację formującą. Mechanizm regulacji naprężenia, zazwyczaj zbudowany jako potencjometr z przeciwwagą, jest włączony w iQ Platform poprzez konwertery analogowo-cyfrowe wysokiej rozdzielczości. Tym obwodem regulacji można w prosty sposób zarządzać wykorzystując program w procesorze iQ, który w czasie rzeczywistym zapewnia nieustanne utrzymywanie właściwej wartości naprężenia folii.

Mitsubishi Electric oferuje bardzo funkcjonalne rozwiązanie, pozwalające na uniknięcie problemów przy uruchomieniu, oraz koszów związanych z takimi systemami.