MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland

Przykład maszyny do poziomego pakowania

Każda maszyna to inne, nowe wyzwanie dla systemu sterowania. Raz wymagana jest lokalnie duża ilość we/wy, a czasami poprzez sieć. Mały wymiar sterownika jest istotny. Często kluczowymi czynnikami wyboru sterownika jest jego mały wymiar, temperatura, pozycjonowanie czy sterowanie analogowe.

Dla projektantów maszyny, idealnym rozwiązaniem jest posiadanie standardowej filozofii sterowania, która może zostać zaadoptowana do indywidualnych potrzeb każdej maszyny. Jest to dokładnie to, co System Q wnosi do sterowania maszyną.

Kompaktowa budowa

Z powodu swojej budowy modułowej, płyta systemu Q zużywa mniej przestrzeni niż inne sterowniki. W dodatku Mitsubishi oferuje szeroki zakres kart o dużej ilości we/wy oraz moduły analogowe, które są idealnie do minimalizacji przestrzeni niezbędnej na montaż. Do kompaktowych instalacji system Q oferuje rozwiązanie „wszystko w jednym”, obejmujące płytę bazową, CPU i zasilacz, które jest wsparte przez obszerny zakres opcji sieciowych dla we/wy i urządzeń.

Elastyczna struktura

Gdy projektujemy system sterujący do istniejącej maszyny, elastyczność jest często kluczowym wymogiem. Wielu producentów maszyn poszerza ofertę swoich produktów, dodając do nich tą funkcjonalność, dzięki której wzrastają osiągi maszyny.

Platforma automatyzacji system Q jest idealnie do tego zestawiona. System Q obejmuje szeroki zakres modułów, włączając ponad 22 różnego typu modułów analogowych i do pomiaru temperatury, 20 różnych modułów pozycjonujących i szeroki zakres urządzeń komunikacyjnych.

Wspierają to podstawowe i zaawansowane procesory PLC, serwery internetowe, procesory PC, kontrolery C, procesory Motion i procesory redundantne.

Łatwe programowanie

Jednym z większych kosztów w każdym rozwiązaniu sterowania, jest czas potrzebny na oprogramowanie i czas pracy inżynierskiej. System Q przezwycięża to przy pomocy intuicyjnych narzędzi programujących. W dodatku kładziemy duży nacisk na powtórne używanie kodu programu, stosując bloki funkcyjne i sieć działań (SFC). Wspomagają ten proces wbudowane narzędzia do ustawień początkowych, czyniąc konfigurację specjalnych modułów funkcyjnych prostą, szybką i łatwą.