MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland

Kontroluj swój nóż obrotowy i redukuj koszty z Mitsubishi Electric

Omówienie

Do wykonywania ciągłej lub przerywanej operacji cięcia, etykietowania lub wytłaczania wykorzystywany jest nóż obrotowy, którego sterowanie wymaga zastosowania dwuosiowego napędu serwo. W tych aplikacjach napęd 1-ej osi serwo dostosowuje się do prędkości, z jaką napęd 2-ej osi serwo podaje obcinany/ wytłaczany lub etykietowany materiał. Serwonapęd 1-ej osi (oś podrzędna) porusza się zgodnie z sygnałem sprzężenia zwrotnego osi 2-ej (oś główna), która napędza taśmę transportową. Dzięki temu możliwa jest synchronizacja ruchu obcinaka obrotowego ze zmianą prędkości napędu głównego.

Jakie elementy automatyki są istotne?

Moduł LD77MS umożliwia proste rozwiązanie sterowania pracą noża obrotowego. Dzięki funkcji szybkiej rejestracji prędkości, automatycznego generowania profilu krzywki oraz elektronicznej kompensacji impulsów w obszarach, w których nie jest wykonywane cięcie, moduł LD77MS może dokładnie reagować na impulsy wejściowe z enkodera zewnętrznego lub serwo osi głównej.

Zastosowanie

W typowych zastosowaniach noża obrotowego silnik serwo pracuje w sposób ciągły. Jeśli odległość pomiędzy cięciami jest mała (mniejsza niż obwód obcinaka), prędkość obrotowa silnika w obszarach kompensacji, w których nie jest wykonywane cięcie, jest wyższa, niż prędkość przenośnika - i odwrotnie. W tego typu aplikacji może się zmienić długość cięcia, pozycja etykiety lub wytłoczenia. Podczas podawania możliwy jest także poślizg materiału, jego rozciągnięcie lub pofałdowanie, co może być przyczyną pogorszenia dokładności. Dodanie przed osią serwo czujnika znacznika pozwala skompensować te odchylenia.