MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland

Odbiór, oczyszczanie i zwracanie

O ile zasadniczym procesem jest zaopatrywanie konsumentów w czystą wodę, to krytyczne znaczenie ma gospodarka wytworzonymi ściekami. Ścisłe wymagania narzucane przez przepisy prawne, takie, jak Dyrektywa w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz Dyrektywa o jakości wód w kąpieliskach są równie wymagające, jak te dotyczące zaopatrzenia w wodę.

Wydajne narzędzia programistyczne i rozwiązania w zakresie oprogramowania pomagają szybko wdrażać projekty. Zintegrowane środowisko programistyczne iQ Works zawiera wszystkie funkcje wymagane w każdej fazie rozwoju systemu docelowego, od graficznego projektowania systemu i jego programowania po eksploatację i utrzymanie po jego wdrożeniu.

Duże zakłady oczyszczania ścieków wymagają zastosowania zarówno centralnego nadzoru działającego w sieci, jak i systemów sterowania rozproszonego. Platforma iQ tworzy rdzeń hierarchii sieciowej Mitsubishi Electric, oferując możliwość obsługi szerokiego zestawu sieci otwartych, powszechnie stosowanych we współczesnej automatyce.

Podobnie, jak w przypadku zaopatrywania w wodę, kluczowym zadaniem jest niezawodny transport ścieków przy możliwie małym zużyciu energii. Przetwornice częstotliwości, takie, jak FR-F700 zapewniają pracę wielu różnych systemów pomp z optymalną wydajnością. Ich wyjątkowa niezawodność sprawia, że w przypadku mało uczęszczanych, odległych stacji stanowią one oczywisty wybór.

Panele HMI GOT z ekranami dotykowymi, zapewniają wymaganą wydajność i są dostępne w szerokim zakresie rozmiarów, potrzebnych do różnych typów procesów i wymagań.

Również tutaj kompleksowa obsługa sieci sprawia, że ta sama informacja może być dostępna zarówno na lokalnych panelach HMI, jak i w centralnej stacji sterującej.

W wielu krajach świata, Mitsubishi posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z władzami zarządzającymi gospodarką wodną oraz z integratorami systemów. Posiadamy doświadczenie, jakiego można oczekiwać od niezawodnego partnera oraz dostawcy szerokiej gamy systemów do zastosowań z dziedziny oczyszczania ścieków.

Zapewniamy oszczędne rozwiązania w zakresie:

  • Przesiewania i sedymentacji pierwotnej: Przesiewania mechanicznego
  • Napowietrzania: Oczyszczania biologicznego
  • Oczyszczania końcowego: Oczyszczania wtórnego
  • Oczyszczania końcowego: Separacja osadu kanalizacyjnego oraz jego likwidacja i odbieranie biogazu