MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland

System zarządzania procesami

Do monitorowania, sterowania i obsługi zakładów przemysłowych służą systemy zarządzania procesem.

System sterowania PMSX®pro został tak zaprojektowany, aby w pełni zaspokoić wszystkie wymagania w zakresie dostępności, wydajności, możliwości rozbudowy i elastyczności. Charakteryzuje się także wysokim poziomem ujednolicenia sprzętu i oprogramowania oraz zawiera linię dokładnie wyregulowanych, standardowych urządzeń automatyki.

Koncepcja zarządzania procesem musi być dostosowana do struktury technologii procesu. Pozioma strukturyzacja zakładu w oparciu o jednostki funkcjonalne, dedykowane do specyficznych zadań automatyki i sterowania, zapewnia osiągnięcie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa, najwyższej niezawodności oraz elastycznej rozszerzalności. W wyniku otrzymujemy czytelną, hierarchiczną, a zatem przejrzystą strukturę systemu. Ponadto zastosowany system sterowania nie ogranicza redundancji procesu technologicznego.

Do skutecznego zarządzania zakładem oraz utrzymaniem ruchu, PMSX®pro zapewnia możliwość spójnej konfiguracji i parametryzacji wszystkich urządzeń w przedsiębiorstwie z jednego, centralnego punktu sterowania. Możliwość dynamicznego wyświetlania schematów funkcyjnych procesu oraz spójna, klarowna dokumentacja gwarantują, że personel obsługi zawsze otrzymuje zrozumiałe informacje na temat stanu procesu - także w krytycznych warunkach pracy - i dzięki temu może podejmować szybkie i trafne decyzje. Co więcej, wbudowana funkcja pomocy oraz wydajne narzędzia diagnostyczne i narzędzia symulacji oraz wsparcie w zakresie zapewnienia jakości, pozwalają personelowi obsługi na efektywne zarządzanie zakładem produkcyjnym.

Zalety w skrócie

 • Rozproszona architektura systemu i dowolnie skalowalna topologia
 • Najwyższy poziom niezawodności i dostępności operacyjnej – do 99,9% w skali roku
 • Aktywna i pasywna redundancja na wszystkich poziomach
 • Bezpieczne i priorytetowe sterowanie procesem
 • Czytelna dokumentacja zgodnie z VGB-R 170 C
 • Dynamiczne wyświetlanie funkcyjnych schematów procesu bezpośrednio z poziomu graficznego systemu obsługi
 • Wyjątkowo wydajne funkcje archiwizacji
 • Inteligentne i spójne zarządzanie funkcjami alarmowania
 • Znakowanie czasem u na poziomie zdalnych grup modułów
 • Monitorowanie zwarć i przerw w obwodach sygnałów wejść
 • Automatyczna funkcja tworzenia kopii zapasowej i przywracania systemu
 • Kompletne narzędzia zarządzania środkami trwałymi
 • Zastosowanie sprawdzonej, ujednoliconej topologii
 • Możliwość rozbudowy systemu bez przerywania pracy
 • Bezpieczne połączenia z innymi sieciami i zdalny dostęp przez zaporę firewall