MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland

Kontroluj swój stół XY i redukuj koszty z Mitsubishi Electric

Omówienie

Stoły XY wykorzystywane są w różnorodnych aplikacjach o różnych wymaganiach odnośnie pozycjonowania. Zwykle ruch poziomy jest zapewniany przez dwie (lub więcej) osie serwo, wykonujące interpolację liniową lub kołową.

Jakie elementy systemów sterowania znajdują zastosowanie?

Do dokładnego pozycjonowania stołów XY wykorzystywana jest technologia napędów serwo. Jak pokazano na pierwszej stronie, do stołu XY zamocowane są dwa silniki serwo, umożliwiające ruch w kierunkach X i Y.

Pracą obydwu silników serwo steruje produkt najnowszej technologii Mitsubishi Electric - wzmacniacz serwo MR-J4W2-B. Do obliczania trajektorii ruchu oraz interpolacji osi służy moduł prostego sterowania ruchem LD77MS.

Wykorzystując sterownik PLC serii L i jego wbudowane funkcje, można zaoferować kompletne rozwiązanie z mniejszą liczbą elementów. Dzięki sieci SSCNET III/H, wszystkie wewnętrzne parametry systemu serwo można ustawić bezpośrednio ze sterownika PLC.

Zastosowanie

Stoły XY znane są z dużej dokładności oraz łatwej obsługi i na ogół nie wymagają częstych przeglądów konserwacyjnych. Jednak z czasem zużycie części mechanicznych może być przyczyną problemów. W zależności od poziomu obciążenia może nastąpić znaczące zużycie śrub kulowych stołu oraz innych elementów mechanicznych i może być konieczna ich regularna wymiana. W celu ułatwienia planowania przeglądów prewencyjnych Mitsubishi Electric opracowało nowe funkcje, pozwalające ocenić poziom tarcia i drgań. Te funkcje zostały zintegrowane w nowej serii MR-J4.