MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland

versiondog – zarządzanie zmianami. Automatyczne tworzenie kopii bezpieczeństwa i nadzorowanie wersji oprogramowania dla zautomatyzowanych procesów produkcyjnych

Stałe dążenie do zwiększanie wydajności oznacza, że przez cały okres eksploatacji urządzeń będą miały miejsce ciągłe zmiany i unowocześnianie zautomatyzowanych procesów i maszyn. W zdecydowanej większości przypadków także strukturalne zmiany oprogramowania sterującego są przyczyną ciągłych jego uaktualnień.

Często oprogramowanie sterujące jest przygotowywane przez wiele różnych osób, a prace są prawdopodobnie rozdzielane między pracowników firmy, zewnętrznych pracowników kontraktowymi oraz integratorów systemu. Przy tak wielu osobach zaangażowanych w różne aspekty programowania, ryzyko pomylenia wersji oprogramowania jest bardzo duże i konsekwencje takiego błędu mogą być katastrofalne.

Rozwiązaniem tego problemu jest versiondog, narzędzie do zautomatyzowanego zarządzania danymi, nadzorowania kopii bezpieczeństwa oraz wersji oprogramowania. Prace nad integracją versiondog z następną generacją pakietu do konfiguracji i programowania - GX Works2 - prowadzone były wspólnie przez Mitsubishi Electric i firmę Auvesy, partnera w programie e-F@ctory Alliance. versiondog pozwala uporządkować środowisko automatyzacji i zagwarantować, że zawsze wiadomo, która wersja programu jest obecnie używana, gdzie znajduje się kopia bezpieczeństwa oraz jakie zmiany były wprowadzane przez cały czas trwania projektu. Przygotowane do stosowania w wielu gałęziach przemysłu, narzędzie versiondog jest certyfikowanym rozwiązaniem do zarządzania oprogramowaniem i danymi w środowisku zautomatyzowanej produkcji.

Stosowane dotychczas ręczne zarządzanie różnymi wersjami programów można teraz zautomatyzować przy pomocy zintegrowanego z pakietem GX Works 2 narzędzie versiondog. Umożliwia to użytkownikowi zapisywanie kopii projektów GX Works na centralnym serwerze lub dysku sieciowym wraz z informacją o wprowadzonych zmianach. Umożliwia także drogą bezpośredniej komunikacji, poprzez bramki gateway do podsieci lub nawet poprzez zapory sieciowe firewall, pobieranie projektów z tego serwera lub dysku sieciowego, tworząc jednocześnie automatyczne kopie bezpieczeństwa programów pracujących na sterownikach PLC Mitsubishi Electric oraz innych źródeł danych, jak systemy NC/CNC, urządzenia rozproszone i napędy.

Auvesy