MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland

Skalowalne rozwiązania do połączeń z chmurą

Internet of Things

Dla każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego, światowa konkurencja napędza potrzebę zwiększenia wydajności, elastyczności i ruchliwości, poprawy jakości wyrobów i zmniejszania ilości odpadów. Można to realizować jedynie na platformie informacyjnej i dlatego integracja danych z coraz większego zakresu elementów sterowania i urządzeń obiektowych prowadzi do większego zainteresowania zastosowaniem Przemysłowego Internetu Rzeczy. Dostępność platformy informacyjnej jest kluczowa dla inicjatyw "inteligentna fabryka", takich jak w Europie definicje Industry 4.0, w USA Industrial Internet Consortium, a w Japonii Robot Revolution Initiative.

Z uwagi na wzrost ilości danych, przetwarzanie w chmurze postrzegane jest jako kluczowy element umożliwiający cyfrową transformację przemysłu. W porównaniu z lokalnymi platformami IT, usługi przechowywania i przetwarzania danych oparte na chmurze mogą zapewnić bardziej niezawodne, bardziej skalowalne i bardziej przystępne zbieranie i rozdział danych, przy znacznie zwiększonej przejrzystości i spójności całego łańcucha wartości. Jednakże pojawiają się zastrzeżenia co do praw własności i bezpieczeństwa danych.

Mitsubishi Electric znajduje się w czołówce technologii do transformacji cyfrowej procesów produkcyjnych. Sprawdzone rozwiązania zbudowane w oparciu o koncepcję e‑F@ctory lub opracowane wspólnie z partnerami e‑F@ctory Alliance, dostarczają innowacyjnych rozwiązań dla Przemysłowego Internetu rzeczy i określają obszary problemów. Rozwiązania te spełniają nie tylko wymagania związane z przetwarzaniem w chmurze przez zapewnienie łatwego i bezpiecznego dostępu do różnego rodzaju usług chmurowych, ale również pozwalają użytkownikom skorzystać z zalet obliczeń brzegowych poprzez sterownik C Mitsubishi Electric oraz technologie MES IT, jako uzupełnienie chmury.

Obliczenia brzegowe

Chociaż chmura zapewnia "większy obraz" Przemysłowego Internetu Rzeczy, mniej nadaje się do zastosowań wspomagających, które wymagają odpowiedzi w czasie rzeczywistym. Rozwiązaniem Mitsubishi Electric są obliczenia brzegowe, w którym to rozwiązaniu dane z inteligentnych urządzeń można zbierać, filtrować, wstępnie przetwarzać i analizować w ramach platformy automatyzacji, eliminując opóźnienie chmury i propagację bez konieczności posiadania przemysłowego sprzętu do pracy w trudnych warunkach produkcyjnych.

Informacje odbierane z czujników zakładu produkcyjnego, napędów, sterowników PLC, systemów mechatronicznych oraz urządzeń monitorujących pobór energii, mogą być analizowane w ramach rozwiązań sterownika C oraz interfejsu MES Mitsubishi Electric. Następnie dane stają się natychmiast dostępne dla procesów, które ich potrzebują i/lub zostają przekazane do systemów w przedsiębiorstwie o wyższych poziomach w celu optymalizacji łańcucha dostaw, ulepszenia sterowania produkcją i symulacji funkcjonowania zakładu produkcyjnego.

Utrzymywanie krytycznych czasowo informacji w środowisku automatyki oraz wstępnego przetwarzania informacji potrzebnych dla systemów wyższego poziomu lub chmurowych, także zmniejsza wymagania infrastruktury IT na szerokość pasma, daje większe gwarancje bezpieczeństwa i usuwa problemy wynikające z regionalnych przepisów w zakresie operowania danymi i zgodności ich przechowywania.

Usługi chmurowe

Przetwarzanie brzegowe i przetwarzanie w chmurze uzupełniają się, a producenci próbują je zintegrować i wykorzystać w pełni potencjał Przemysłowego Internetu Rzeczy.

Jednak dostępne są różne systemy chmurowe, od największych i najbardziej znanych do setek specjalistycznych rozwiązań, niszowych aplikacji chmurowych jak też dedykowanych usług analitycznych w oparciu o chmurę. Mitsubishi Electric ze swoim podejściem e-F@ctory obsługuje połączenie do tych wszystkich usług chmurowych.

OPC UA Server/klient

Struktura OPC UA pozwala na podłączenie się do chmury Microsoft Azure poprzez most kliencki AMQP. Korzystanie z otwartego standardu OPC UA zmniejsza złożoność systemu, co daje niedrogą, solidną i bezpieczną integrację z chmurą. Informacja zbierana jest z serwerów OPC UA i poprzez most przesyłana do oraz z chmury.

Złącze IoT

Złącza chmurowe zapewniają proste połączenie z zakładu produkcyjnego do dedykowanych usług chmurowych. Moduły te łączą się poprzez Ethernet ze sterownikami zakładu produkcyjnego i przez SMTP przesyłają informacje do i z chmury. Mitsubishi Electric wraz z partnerami e-F@ctory, takimi jak Adroit, eWon i Secomea opracowało takie moduły chmurowe, ale można zastosować kompatybilne produkty innych firm, takich jak TIXI.

Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS)

Technologia SCADA MAPS Mitsubishi Electric oferuje bezpośrednią integrację z Microsoft Word, z bezpośrednim wsparciem technologii podłączania Microsoft oraz VB-Script jak też OPC UA. MAPS zapewnia bardzo wydajne rozwiązanie w zakresie pobierania danych, obliczeń brzegowych oraz integracji z różnymi systemami chmurowymi.

Serwer aplikacji C

Serwer aplikacji C Mitsubishi Electric obsługuje różne webowe interfejsy komunikacyjne i zapewnia prosty środek do integracji z usługą Hana lub innymi usługami chmurowymi. Oferuje również platformę do obliczeń brzegowych wykorzystując sterownik C w środowisku sterowania, do zbierania i wstępnego przetwarzania krytycznych informacji produkcyjnych, wysyłając przy tym do chmury odnośne, wstępnie przefiltrowane informacje. Tak więc usługi chmurowe można wykorzystywać w najbardziej efektywny sposób, wraz z dostępem do analityki z urządzeń mobilnym.

Praktyczne wdrożenia

Przykładem dobrych praktyk Mitsubishi Electric, jest zrealizowanie symulacji produkcji w wirtualno-fizycznym systemie w zakładzie tej firmy w Kani, Japonia i ciągłe porównywanie symulacji z rzeczywistymi wartościami uzyskanymi z produkcji. W przypadku pojawienia się odchylenia od symulacji w otoczeniu produkcyjnym dokonuje się regulacji w celu utrzymania jakości i wydajności oraz wyeliminowania odpadów i potrzeby napraw. To innowacyjne połączenie chmury obliczeniowej z przetwarzaniem brzegowym stało się kluczowym bodźcem dla zrównoważonego rozwoju.