MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland

Łatwy w obsłudze model sterownika dla początkujących, przeznaczony do prostych zastosowań

Sterowniki ALPHA2 oferują proste i niezawodne sterowanie dla szeregu aplikacji automatyki, w tym oświetlenia, klimatyzacji, systemów bezpieczeństwa, temperatury i kontroli wody.

Mały rozmiar – duże możliwości

Sterowniki typu Alpha wypełniają przestrzeń pomiędzy tradycyjnymi przekaźnikami i regulatorami a standardowymi sterownikami PLC. Oferują przy tym dużą funkcjonalność, niezawodność i elastyczność w programowaniu z zachowaniem korzystnych kosztów zakupów.

Sterowniki typu Alpha są idealnym produktem mogącym na chwilę obecną sterować wieloma procesami samodzielnie. Natomiast seria Ralpha 2 (ALPHA XL) ma możliwość przetwarzania do 200 bloków funkcyjnych stworzonych w jednym programie, zaś każda poszczególna funkcja (tzn. timer-y, liczniki, przetworniki sygnałów analogowych, funkcje kalendarza/zegara itp.) może być używana wielokrotnie, według potrzeb, we wszystkich programach.

Czego można oczekiwać od sterowników serii ALPHA?

Zintegrowane systemowo sterowniki serii ALPHA mogą zastępować wiele procesów dyskretnych używanych w systemach konwencjonalnych. Otwierają tym samym nowy zakres możliwości dla rozwiązań, mających w założeniu podejście bardziej ekonomiczne.

  • Szklarniach i maszynach rolniczych
  • Sterowaniu pomp
  • Systemach manipulacyjnych
  • Sterowaniu bram, drzwi i rolet
  • Pojazdach specjalnego przeznaczenia
  • Ogrzewaniu, klimatyzacji, wentylacji
  • Systemach oświetleniowych
  • Systemach alarmowych i systemach bezpieczeństwa
  • Zastosowaniach na otwartej przestrzeni
Kompletny sterownik z wbudowanym zasilaczem, procesorem centralnym oraz wejściami i wyjściami. Wbudowane funkcje obejmują wyświetlacz, wejścia analogowe, liczniki zdarzeń, liczniki czasu i obsługę GSM.
Dostępne są 4 różne moduły rozszerzenia we/wy.
Dostępne są opcjonalne moduły wyjść analogowych oraz wejścia do czujników temperatury.
Dostępne są interfejsy ASI typu slave.
Interfejs do programowania graficznego serii ALPHA2.
Asortyment kabli i kaset pamięci.