MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland

Odbiór, oczyszczanie i zaopatrzenie

Dyrektywa UE w sprawie wody pitnej oraz powiązane przepisy prawne państw członkowskich ustalają ścisłe regulacje, do spełnienia których Mitsubishi Electric posiada rozwiązania obejmujące wszystkie etapy procesu. Dzięki swojej modułowej architekturze i potężnych możliwościach, Platforma iQ Mitsubishi Electric stanowi podstawę całego systemu. Zintegrowane środowisko programistyczne iQ Works zawiera wszystkie funkcje wymagane w każdej fazie rozwoju systemu docelowego, od graficznego projektowania systemu i jego programowania, po eksploatację i utrzymanie po jego wdrożeniu. Testowanie i symulacja wbudowanych sterowników PLC, interfejsów HMI i przetwornic pomaga zoptymalizować system i zmniejszyć liczbę błędów.

Platforma iQ może współpracować z nieomal wszystkimi sieciami otwartymi i protokołami komunikacyjnymi stosowanymi współcześnie w zakresie automatyki. W porównaniu z systemami wymagającymi tradycyjnego okablowania, te zaawansowane rozwiązania rozproszone pomagają obniżać koszty, nie zmniejszając przy tym niezawodności systemu. Efektywnie działające funkcje diagnostyczne umożliwiają szybkie i wydajne rozwiązywanie pojawiających się problemów.

W zakresie wizualizacji procesów, Mitsubishi Electric oferuje prawdopodobnie najbardziej wszechstronny wybór interfejsów HMI oraz przemysłowych komputerów PC spośród obecnie dostępnych. Korzystając z nich, operatorzy i pracownicy obsługi mogą zawsze uzyskać natychmiastowy dostęp do wszystkich wymaganych informacji – zarówno na obiekcie jak i w centralnej sterowni.

Końcowym elementem tej układanki jest partner, który rozumie branżę oraz posiada doświadczenie i zasoby wymagane do szybkiego wdrożenia projektów, bez przekraczania ustalonego budżetu. Dzięki wyjątkowej kompetencji technicznej i długoletniemu doświadczeniu w zakresie projektów związanych z gospodarką wodną, realizowanych zarówno w Europie, jak i na całym świecie, Mitsubishi Electric może wnieść kluczowy wkład w opracowanie skutecznych rozwiązań.

Zapewniamy oszczędne rozwiązania w zakresie:

  • Stacji pomp / przesiewania: Inteligentne, energetycznie wydajne pompowanie
  • Flokulacji: Oszczędne systemy sterowania rozproszonego
  • Filtracji / Sedymentacji: Maksymalna elastyczność
  • Dezynfekcji: Architektura redundantna, wysoka dostępność