MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland

Holistyczne podejście do konserwacji prewencyjnej

 

Konserwacja predykcyjna

Aby stawić czoła globalnej konkurencji producenci potrzebują zwiększenia dostępności maszyn i zmniejszenia czasów nieplanowanych przestojów, co wymaga zastosowania technik wspierających zarządzanie remontami i maksymalizujących niezawodność produkcji. Monitorowanie stanu oferuje prognozowane podejście do remontów linii produkcyjnych, zapewniając optymalne wykorzystanie urządzeń przy utrzymaniu minimalnych czasów przestojów.

Koncepcja Smart Condition Monitoring (SCM) Mitsubishi Electric zapewnia zintegrowane podejście do monitorowania stanu poszczególnych urządzeń, co pozwala na kompleksowe podejście do zagadnienia monitorowania stanu urządzeń w całym zakładzie produkcyjnym. Poszczególne czujniki wskazują stan maszyny w postaci "kontrolki pracy"; w tym samym czasie informacje z wielu czujników przesyłane są przez Ethernet do inteligentnego sterownika czujników w celu pogłębionego monitorowania i szczegółowej analizy.

Korzyści i funkcjonalność

Korzyści operacyjne

Podłączenie wielu czujników do wspólnego systemu sterowania pozwala na analizę stanów pracy maszyny/urządzenia (nieobjętych normą) wraz z szeregiem zdefiniowanych warunków alarmowych, które wskazują na potrzebę zwrócenia szczególnej uwagi przez służby utrzymania ruchu.

Analiza SCM dostarcza szczegółową diagnostykę, proponuje, gdzie powinny zostać podjęte dodatkowe analizy oraz informuje personel utrzymania ruchu o powstałych błędach wraz z określeniem przyczyny ich powstawania oraz zaleceniami, jakie należy podjąć działania w celu ich usunięcia. Informacje przekazywane są lokalnie w postaci jasnych i zrozumiałych komunikatów tekstowych. Innym sposobem informowania jest wysłanie tej informacji do nadrzędnego systemu SCADA (zakładowy system zarządzania i wizualizacji).

 • Prognozowana konserwacja przed planowanym przestojem,
 • Niezawodny monitoring maszyny w trybie online,
 • Inteligentny monitoring procesu,
 • Uproszczona instalacja,
 • Intuicyjna obsługa,
 • Długoterminowe przechowywanie archiwalnych danych,
 • Elastyczny, rozbudowywalny system,
 • Kompleksowe podejście do diagnostyki maszyny/urządzenia.

Funkcjonalność

System SCM (Smart Condition Monitoring) wyposażono we wszystkie niezbędne funkcje wymagane dla zagadnienia nowoczesnej diagnostyki prewencyjnej. Czyli m. in. wykrywanie:

 • uszkodzeń łożysk,
 • niewyważenia,
 • brak osiowości układu,
 • braku smarowania,
 • pomiar temperatury,
 • zjawiska kawitacji,
 • braku fazy zasilającej,
 • częstotliwości rezonansowej.

Zastosowanie

Zastosowanie systemu SCM (Smart Condition Monitoring) niweluje wady użycia tradycyjnych czujników, w którym jedyną informacją jest podwyższenie wartości wibracji. SCM szczegółowo informuje z jakim problemem mamy do czynienia i jak zaawansowany jest problem.

 • Silników elektrycznych,
 • Motoreduktorów,
 • Pomp próżniowych, hydraulicznych,
 • Wentylatorów i dmuchaw,
 • Reduktorów,
 • Sprężarek,
 • Napędów wrzecion w obrabiarkach,
 • Wirówek i dekanterów.

Dzięki gotowym zestawom Smart Condition Monitoring, Mitsubishi Electric oferuje potężne, kompletne rozwiązania do łatwej integracji z istniejącymi aplikacjami. W porównaniu do konwencjonalnych koncepcji monitorowania, modułowy system typu plug-and-play analizuje nie tylko klasyczne dane maszynowe (jak np. temperatura), ale także parametry zależne od drgań.

Mitsubishi Electric oferuje trzy różne zestawy:

SCM Kit DRIVES[/ link] dla niższego zakresu mocy z możliwością integracji maksymalnie 2 czujników
SCM Kit MODULAR maksymalnie 14 czujników i więcej

Zestaw Smart Condition Monitoring Kit-DRIVES

Zestaw SCM Kit-DRIVES oferuje gotowe zintegrowane rozwiązanie do monitorowania stanu, umożliwiające trwałą instalację i integrację z istniejącymi aplikacjami. Jest to możliwe dzięki połączeniu trzech silnych części składowych: przetwornicy częstotliwości, terminala operatorskiego i wstępnie zmontowanego czujnika drgań. Falownik zawarty w pakiecie jest twoją dziką kartą dla wszystkich zadań napędowych. System można rozszerzyć do maksymalnie dwóch czujników. Dzięki wykorzystaniu przez wyświetlacz funkcjonalności plug-and-play, wdrożenie jest łatwe nawet bez specjalistycznej wiedzy z zakresu monitorowania stanu.

1 SLD = Super light duty (110 % for 60 s, 120 % for 3 s); LD = Light duty (120 % for 60 s, 150 % for 3 s); ND = Normal duty (150 % for 60 s, 200 % for 3 s); HD = Heavy duty (200 % for 60 s, 250 % for 3 s)

2 Type FR-AF842 frequency inverters must be operated with an FR-CC2 current converter, which must be ordered separately. For additional details, please see the frequency inverter catalogue.

Zestaw SCM Kit-1 COMPACT (Smart Condition Monitoring )

Łatwa decyzyjność. Zestaw SCM Kit-1 COMPACT jest jednym z naszych podstawowych rozwiązań SCM, oferując doskonały stosunek funkcjonalności do kosztów działania i wdrożenia. Zestaw jest całkowicie sparametryzowany dla nowych lub już działających aplikacji. Jest przewidziany do działania z maksymalnie sześcioma czujnikami.

Smart Condition Monitoring Kit-1 MODULAR XL

Prosta decyzja. SCM Kit-1 MODULAR XL jest jednym z naszych rozwiązań SCM o wyjątkowej wartości i redukuje kosztowne przestoje. Jest to całkowicie skonfigurowane rozwiązanie z pojedynczym czujnikiem drgań, przeznaczone do monitorowania stanu w nowych lub istniejących aplikacjach i opcjonalnie może być rozszerzane za pomocą nawet czternastu czujników. Rozwiązanie to oferuje komunikaty alarmowe w postaci zwykłego tekstu zawierające wnioski dotyczące konserwacji, znaczniki czasu, wyświetlanie stanu i wskaźników diagnostycznych dla konserwacji zapobiegawczej. Dostępna jest zdalna wizualizacja za pośrednictwem serwera VNC w sieci lokalnej lub zewnętrznie za pośrednictwem routerów, a także obsługa Przemysłu 4.0 z dwukierunkową, ciągłą obsługą danych. Dla konserwacji zapobiegawczej pakiet jest twoją dziką kartą uaktualnienia.

Należy pamiętać, że w przypadku aplikacji zawierającej więcej niż czternaście czujników, takich jak linie produkcyjne i większe systemy, Mitsubishi Electric oferuje rozwiązania SCM oparte na projektach. W takich przypadkach należy skontaktować się ze sprzedawcą Mitsubishi Electric.