MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland

Precyzyjne sterowanie procesem w celu sprawnego zarządzania miejskimi systemami zaopatrzenia w wodę i systemami dystrybucyjnymi

Technikon Ltd. jest firmą z branży automatyki przemysłowej, mającą doświadczenie w tworzeniu wydajnych systemów zarządzania wszelkimi procesami produkcyjnymi i biznesowymi. Ponadto Technikon opracowuje i dostarcza rozwiązania dla miejskich systemów zaopatrzenia w wodę, zapewniając precyzyjne sterowanie procesem we wszystkich aspektach zaopatrzenia i dystrybucji wody.

Firmy Technikon i Mitsubishi Electric, w oparciu o rozwiązanie SCADA MAPS Mitsubishi Electric, opracowały Aquatoria® - Inteligentne rozwiązania wodne poprawiające efektywność działania i zapewniające znaczny spadek całkowitych kosztów posiadania mediów wodnych.

Zalety Aquatoria®

  • Zmniejszenie zużycia energii
  • Minimalizacja wycieków
  • Obniżenie wymagań związanych z konserwacją
  • Umożliwia sterowanie adaptacyjne w celu wyeliminowania regulacji ręcznych

Innowacyjne rozwiązanie Technikon zapewnia pełne zobrazowanie w czasie rzeczywistym procesów zachodzących w obiektach wodnych.

Zalety Aquatoria® zbudowanej na SCADA MAPS

Dzięki elastycznej architekturze stacji roboczych MAPS Mitsubishi Electric z wbudowanymi modułami, rozwiązanie Aquatoria® firmy Technikon spełnia wymagania klientów w zakresie łatwego dostosowania.

  • Dobry przegląd instalacji za pomocą interaktywnej mapy (moduł Geo);
  • Łatwa konfiguracja i parametryzacja pompowni za pomocą modułu konfiguracyjnego
  • Najbardziej optymalny wybór dla pomp w poszczególnej stacji
  • Definiowanie i tworzenie niestandardowych raportów za pomocą wbudowanego modułu raportów analitycznych
  • Zintegrowana diagnostyka infrastruktury do tworzenia kopii zapasowych i uproszczonej konserwacji
  • Moduł sterowania adaptacyjnego zawiera zaawansowane algorytmy prognozowania procesów i neuronowe algorytmy rozmyte, eliminuje błędy regulacji ręcznych

Referencje

W Mińsku (1,9 miliona mieszkańców), 117 przepompowni (spośród 320) i 24 odwierty, wyposażonych jest w rozwiązanie Technikon Aquatoria®. Łączna wartość inwestycji wyniosła 720 000 € przy średnim ROI wynoszącym 3,2 roku (tylko w oparciu o zużycie energii). Ponadto istnieją dodatkowe korzyści dla klientów po krótkim czasie instalacji.

Więcej informacji można znaleźć w broszurze Aquatoria® na stronie 7.