Real Time Logic

Integracja usług sieciowych na poziomie sterowania instalacją przemysłową

W odróżnieniu od zwykłego, statycznego serwera web, serwer Mako oferuje wszystkie składniki i narzędzia potrzebne do łatwego i efektywnego tworzenia szybkich, bogatych graficznie i dynamicznych aplikacji webowych do urządzeń wbudowanych. Wszystkie potrzebne funkcje są wbudowane, stąd nie ma potrzeby stosowania tradycyjnej struktury przedsiębiorstwa opartej na dodatkowym serwerze aplikacji, który wymaga znacznych zasobów.

Oferując w jednym, kompletnym pakiecie wszystko, co jest konieczne do tworzenia nowoczesnych aplikacji web, serwer Mako pozwala oszczędzić czas programowania, zredukować wydatki i zminimalizować wysiłek. Do tworzenia aplikacji służy bardzo łatwy do opanowania język skryptowy Lua. Dzięki zintegrowaniu serwera Mako w sterowniku wykorzystującym język C, cała komunikacja do i z PLC oraz innych podłączonych urządzeń jest wstępnie skonfigurowana. Stąd nie ma potrzeby przygotowania jakiegokolwiek protokołu komunikacyjnego.

Standardowo dostępne są poniższe funkcje:

  • Obsługa zdarzeń – dwukierunkowy protokół asynchroniczny HTTP(S)
  • Strony serwera Lua, w tym wirtualna maszyna Lua
  • Klient/serwer SSL/TLS z certyfikatem SSL
  • Baza danych Raima, baza danych SQLite oraz połączenia Lua SQL
  • Usługi web – JSON-RPC, XML-RPC i SOAP
  • Biblioteki klienta HTTP(S)
  • Klient i serwer (secure) TCP Socket API
  • Klient usługi mail (SMTP)

Uwagi związane z bezpieczeństwem

Bezpieczeństwo urządzeń wbudowanych jest niezbędne dla systemów, które obsługują sieci przemysłowe i aplikacje o znaczeniu krytycznym. Zdalne zarządzanie oraz zdalna konserwacja urządzeń nie mogą stanowić zagrożenia dla nieprzerwanej komunikacji pomiędzy czujnikami, węzłami sieci, sterownikami i systemami rezerwy.

Serwer Mako zapewnia bezpieczną komunikację poprzez automatyczną autoryzację sesji użytkownika podczas jego logowania.

Serwer Mako zawiera także wtyczkę WebDAV do bezpiecznego współdzielenia plików, co umożliwia proste i bezpieczne uaktualnienie serwera Web w sterowniku z językiem C, poprzez podłączenie tegoż sterownika do komputera PC jako tradycyjnego napędu sieciowego.

Zarządzanie systemami inteligentnymi

Zintegrowanie w sterowniku języka C serwera czasu rzeczywistego Mako umożliwia użytkownikom szybkie i efektywne tworzenie zaawansowanych aplikacji sieciowych typu embedded, wymaganych do zarządzania systemem Industry 4.0, komunikacją z „chmurą”, aplikacjami typu „Internet of Things” i wieloma innymi.

Real Time Logic