MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland

Wiodący dostawca standardowych rozwiązań klasy MES dla produkcji dyskretnej. Rozwiązania te mogą doskonale współpracować z interfejsem MES IT Mitsubishi Electric.

Kompletne rozwiązania w zakresie systemów realizacji produkcji (MES)

Jeden system dla wszelkich potrzeb – zintegrowane podejście

Zapewnienie przejrzystości to ważny problem wszystkich współczesnych przedsiębiorstw produkcyjnych. Wobec surowych ograniczeń nakładanych przez rządy, organizacje normalizacyjne, klientów i udziałowców, bardzo istotną sprawą dla zarządu każdej firmy jest zawsze wiedzieć, co dzieje się w zakresie jej własnych działań.

Stworzona przez MPDV koncepcja realizacji produkcji Hydra łączy wszystkie krytyczne funkcje przedsiębiorstwa produkcyjnego w jeden system, zapewniając pełną przejrzystość w zakresie wszystkich operacji.

MPDV dołączyło do e-F@ctory Alliance w tym celu, aby wspierać dalsze poszerzenie zakresu własnych rozwiązań Mitsubishi Electric, przez łączenie ich z najlepszymi w swojej klasie, uzupełniającymi rozwiązaniami stron trzecich. System MES Hydra firmy MPDV stanowi dopełnienie systemu informatycznego przedsiębiorstwa do stworzonego przez Mitsubishi Electric Interfejsu MES. Ten moduł wchodzący w skład Platformy iQ zapewnia prosty i szybki we wdrażaniu kanał przepływu informacji, łączący bezpośrednio poziom produkcji z takimi jak Hydra systemami informatycznymi.

Przejrzysta produkcja

System Hydra dostarcza wszechstronnego rozwiązania do zbierania i zarządzania danymi pochodzącymi z poziomu produkcji. Przez Interfejs MES IT dostarczane są surowe dane, które następnie przetwarzane są tak, aby uwidocznić szeroki zakres informacji produkcyjnych o decydującym znaczeniu.

Aby nie popadać w tarapaty

Oczywiście nie wystarczy wiedzieć, że wystąpił problem. W idealnym przypadku system MES powinien być w stanie przewidzieć nadchodzące kłopoty, tak, aby można było podjąć działania naprawcze z wyprzedzeniem, zanim zakład zacznie produkować odpady. Moduł gromadzenia danych procesowych systemu Hydra stwarza taką możliwość.

Funkcje wysokiego poziomu

Oprócz skupienia uwagi na operacjach występujących na poziomie produkcji, system Hydra oferuje także bogactwo funkcji i możliwości z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, obejmujących logistykę zaopatrzenia materiałowego i produkcji, planowanie produkcji i wiele innych.

MPDV oferuje pełne wsparcie w zakresie instalacji systemów SAP®, z możliwością certyfikowanego połączenia z całym zakresem modułów SAP®. Dlatego też obecni użytkownicy systemu SAP® mogą z ufnością polegać na rozwiązaniach MES opartych na systemie Hydra.

mpdv