INEA

System sterowania procesami wsadowymi działający w oparciu o receptury, pracuje bezpośrednio na modułowych sterownikach PAC Mitsubishi.

INEA jest wiodącym słoweńskim dostawcą technologii z zakresu automatyzacji, sterowania procesami oraz informatyki produkcji, wyspecjalizowanym w zarządzaniu energią.

Energia i ekologia

W dziedzinie energii i ekologii INEA oferuje zintegrowane rozwiązania, począwszy od studium wykonalności i projektu koncepcyjnego do uruchomienia systemu i przekazania do użytku, włącznie z jego utrzymaniem.

W ramach zarządzania energią elektryczną i systemem automatyki w zakładzie produkcyjnym, INEA administruje systemami wyrównywania szczytu energetycznego, zintegrowanymi z pomiarami przepływów energii oraz wykorzystaniem kluczowych wskaźników wydajności i ukierunkowanego monitorowania zużycia energii dla takich mediów, jak sprężone powietrze, woda, biogaz, olej opałowy i różne gazy przemysłowe.

Energy Control Pack

INEA, jako wieloletni partner e-F@ctory, brała czynny udział w rozwoju oprogramowania Energy Control Pack Mitsubishi Electric (ECP).

TW celu optymalnego wykorzystania energii, całe przedsiębiorstwo - od poziomu produkcyjnego do poziomu zarządzania przedsiębiorstwem - musi być zupełnie przejrzyste. Energy Control Pack oferuje tę przejrzystość, która opiera się na koncepcji e-F@ctory MES-IT Mitsubishi Electric.

Najważniejsze cechy Energy Control Pack umożliwiające ograniczenie kosztów, to zdolność do zmniejszenia zużycia energii oraz zdolność do unikania szczytów energetycznych. Cechy te czynią ECP szczególnie przydatnym dla tych przedsiębiorstw, w których pobór energii ma charakter nieregularny.

Skalowalność systemu ECP uzyskano za pomocą struktury modułowej, która umożliwia jego rozbudowę w kompletny system kontroli zużycia energii elektrycznej i zarządzania wszystkimi źródłami energii.

INEA