MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland

System inżynierii równoległej, który zapewnia spójne wdrażanie rozwiązań inżynierii funkcjonalnej

Krótsza droga na rynek

Moduł EPLAN „PLC & BUS Extension” zapewnia szerokie możliwości wymiany danych projektowych z narzędziami do projektowania i tworzenia dokumentacji systemów PLC.

Obecnie Mitsubishi Electric oraz EPLAN - partner w programie e-F@ctory, zajęły się tym historycznym niedociągnięciem z zakresu procesu projektowania. Wspólnie obie te firmy oferują kompletne, ukierunkowane na proces rozwiązania techniczne z zakresu przepływu pracy, począwszy od pomysłu projektu, przez etap projektowania i konstrukcji, aż do etapu produkcji, zapewniając narzędzia odpowiednie do szeregu rożnych zagadnień technicznych.

W centrum EPLAN Engineering Center znajduje się przełomowa platforma EPLAN, która w najdrobniejszych szczegółach pozwala zaplanować techniczną fazę projektowania systemu. Niezależnie od tego, czy dotyczy to prezentacji graficznej, symboli funkcji, początkowych danych projektu przetwornic, czujników, robotów, wejść/wyjść PLC czy też list części dla działu zakupów, w platformie EPLAN mogą być bezpośrednio przetwarzane kompletne zadania projektowe.

Zalety

  • Spójne dane we wszystkich fazach projektowania
  • Skrócony czas projektowania systemu
  • Dostępność wbudowanych funkcji makro Mitsubishi Electric i danych CAD
  • Wbudowane narzędzia projektowania

EPLAN