Atos Origin

Systemy infrastruktury informatycznej i zarządzania, które mogą wykorzystywać rozwiązania Mitsubishi Electric w zakresie komunikacji poziomu produkcyjnego z poziomem zarządzania przedsiębiorstwem.

Kompetencja w zakresie systemów informatycznych w przemyśle wytwórczym

Zarządzanie informacją w automatyce – odkrywanie nowych zdolności produkcyjnych

Stworzony przez Mitsubishi Electric interfejs IT MES, stanowi sprawdzone rozwiązanie do pobierania danych z systemów poziomu produkcyjnego i dostarczania tych danych do systemów informatycznych przedsiębiorstwa.

Tworząc e-F@ctory Alliance, Mitsubishi Electric aktywnie poszukiwało partnerów, którzy mogliby poszerzyć możliwości naszych rozwiązań przez połączenie z ich własnymi, najlepszymi w swojej klasie rozwiązaniami uzupełniającymi.

Atos Origin dołącza do e-F@ctory Alliance jako partner, który zaczyna działać tam, gdzie kończy się zakres działania interfejsu IT MES. Mitsubishi Electric dostarcza danych do systemu przedsiębiorstwa, a Atos Origin zapewnia rozwiązania do pobierania tych danych i udostępniania ich w całym przedsiębiorstwie w formie przejrzystej, przystępnej informacji.

Atos Origin i SAP®

Atos Origin jest jedną z wiodących w skali światowej firm świadczących usługi w zakresie systemów informatycznych. Firma posiada na całym świecie ponad 5000 konsultantów SAP®, którzy wykonali już ponad 1500 projektów. Aby zapewnić wsparcie dla przemysłu produkcyjnego, Atos Origin ustanowiła kilka Centrów Doskonałości, które oferują wstępnie skonfigurowane rozwiązania i sprawdzone, praktyczne metody postępowania dla docelowych gałęzi przemysłu, takich, jak motoryzacja, przemysł chemiczny, farmaceutyczny, paliwowo – energetyczny oraz przemysł pakowanych towarów konsumpcyjnych.

Rzeczywista integracja

Atos Origin oferuje inicjatywę SAP® Maximize Manufacturing Together (MMT) Perfect Plant, dostarczającą wszechstronnych rozwiązań pozwalających stawić czoła wyzwaniom, przed jakimi stają firmy produkcyjne. Kluczowe korzyści z podejścia MMT to: mniejsze koszty wytwarzania i mniej odpadów, poprawa wydajności, lepsze planowanie produkcji i lepsze wykorzystanie możliwości zakładu oraz wyższa stopa zwrotu z zaangażowanego kapitału.

Atos Origin