MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland

Krótki czas cyklu oraz innowacyjne systemy podawania dla prawie wszystkich typów części, we współpracy z robotem przemysłowym Mitsubishi Electric.

Firma Asyril opracowuje, produkuje i sprzedaje wysokowydajne, elastyczne systemy podawania części i komponentów o wielkości od <0,1 do 150 mm. Ich innowacyjna technologia drgań 3-osiowych w serii Asycube może obsługiwać części masowe o dowolnej geometrii i umożliwia wyjątkowo delikatne podawanie. P>

Zalety Asycube

  • Kompatybilny ze wszystkimi typami geometrii części: 99% części, w tym złożone geometrie i delikatne materiały, może być podawanych przez nasze podajniki.
  • Minimalne czasy zmiany produktu umożliwiają tworzenie elastycznych i trwałych systemów produkcyjnych.
  • Wyjątkowo delikatne podawanie części dzięki zastosowaniu 3-osiowej technologii drgań: swobodny ruch części we wszystkich kierunkach, precyzyjne ustawienie parametrów drgań umożliwia uzyskanie optymalnej amplitudy dla części odwracanych. Ponieważ części nie wymagają recyrkulacji, ścieranie jest minimalne. Platforma z opcjonalnym przedmuchiwaniem.
  • Zaawansowana niezawodność i trwałość dzięki najnowocześniejszej technologii siłowników elektromagnetycznych; bez sprężonego powietrza. li>
  • Precyzyjne wykrywanie detali dzięki zintegrowanemu, regulowanemu podświetleniu / opcjonalnemu systemowi detekcji wizualnej SmartSight. li>
  • Systematyczną orientację części można uzyskać dzięki inteligentnie skonstruowanym platformom (rowki, otwory, kieszenie). li>

Zalety systemu podawania Asyrilem z robotem MELFA

Firmy Asyril i Mitsubishi Electric nawiązały współpracę w celu opracowania biblioteki oprogramowania (Plugin), która umożliwia bezpośrednią komunikację między Asycube i robotami MELFA. Ułatwia to tworzenie aplikacji.

  • Polecenia wysokiego poziomu ułatwiają drgania podajnika w jednym kierunku, lub w tył.
  • Programowanie aplikacji i nawiązanie komunikacji z programem Asycube odbywa się bezpośrednio poprzez roboty MELFA
  • Do korzystania z biblioteki oprogramowania (wtyczki) nie jest wymagana wiedza programistyczna.
  • Implementacja i sterowanie możliwe są za pośrednictwem oprogramowania symulacyjnego RT ToolBox.

Wraz ze wzrostem wymagań jakościowych, szczególnie w przypadku wrażliwych komponentów, robot MELFA we współpracy z podajnikiem Asycube oferuje elastyczne, proste i ekonomiczne rozwiązanie do oddzielania małych i dużych komponentów, gwarantując jednocześnie krótki czas cyklu.

Asyril