Adroit Technologies

Integracja systemu SCADA (MAPS) firmy Adroit z oprogramowania Mitsubishi Electric.

Integracja systemu SCADA firmy Adroit z oprogramowania Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric, wraz z jednym z partnerów programu e-F@ctory Alliance, firmą Adroit Technologies, opracowało pakiet oprogramowania Mitsubishi Electric-Adroit Process Suite (MAPS), który w porównaniu z konwencjonalnymi systemami PLC-SCADA zapewnia całe mnóstwo korzyści. To narzędzie inżynierskie, przeznaczone na cały okres życia produktów w rozwiązaniach automatyki, zapewnia użytkownikom znaczną wartość dodaną, zwłaszcza w fazie opracowania i integracji systemu. Ponadto, pakiet MAPS ułatwia wbudowanie w system istniejących zbiorów danych oraz umożliwia użytkownikom niezależne prowadzenie prac związanych z utrzymaniem i rozbudową systemu.

Lepsza jakość przy zmniejszonych kosztach

MAPS przeprowadza użytkownika przez wszystkie fazy projektu, od projektowania procesu przez prace techniczne, opracowanie układów sterowania, instalację, rozruch i testy związane z odbiorem, aż po systematyczną konserwację i naprawy. Dzięki temu pakiet MAPS zapewnia spójność i integrację wszystkich systemów automatyki oraz umożliwia poprawę jakości przy równoczesnej redukcji kosztów.

Adroit Technologies