MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland

Napędy i roboty

Napędy

Przetwornice częstotliwości lub napędy o zmiennej częstotliwości (VFD) służą do regulacji prędkości, momentu i pozycji silników elektrycznych. Bogata oferta przetwornic częstotliwości Mitsubishi Electric oferuje rozwiązania dla wszystkich typów zastosowań, od najprostszych do tych najbardziej zaawansowanych, ze standardowo wbudowaną funkcją zatrzymania awaryjnego (STO) zgodnie z wymaganiami norm bezpieczeństwa EN ISO 13849-1 PLd/Kat.3 lub EN 61508 oraz EN61800-5-2 SIL2.

Przetwornice częstotliwości serii FR-A800 zapewniają obsługę funkcji SS1, SS2, SLS i SOS na poziomie PLe i SIL3, co jest wymagane w przypadku maszyn najwyższej klasy. Do komunikacji z przetwornicami częstotliwości dostępne są funkcje komunikacyjne sieci CC-Link IE Safety lub PROFIsafe.

Funkcja zatrzymania awaryjnego przetwornic serii FR-E700-SC oraz funkcje komunikacyjne CC-Link przetwornic serii FR-E700-NC spełniają wymagania funkcji bezpieczeństwa STO (bezpieczne odłączenie momentu). Te serie przetwornic spełniają wymagania norm bezpieczeństwa EN ISO 13849-1 Kategoria 3/PLd, EN 62061/IEC61508 SIL2 oraz dyrektyw Unii Europejskiej i mogą być łączone bezpośrednio z programowalnymi sterownikami bezpieczeństwa, modułami przekaźnika bezpieczeństwa oraz z awaryjnymi sprzętowymi wyłącznikami wyjść.

Systemy serwo

Systemy serwo oferują najwyższy poziom sterowania i funkcjonalności. Zapewniają precyzję ruchu z najwyższymi prędkościami oraz zintegrowane funkcje bezpieczeństwa, takie jak funkcja STO (bezpieczne odłączenie momentu), co zapewnia spełnienie wymagań normy IEC/EN 61800-5-2:2007. Zastosowanie modułu bezpieczeństwa rozszerza funkcjonalność serwowzmacniacza o dodatkowe, zgodne z normą EN 61800-5-2 funkcje bezpieczeństwa, jak funkcja zatrzymania awaryjnego 1 (SS1), bezpieczne wysterowanie hamulców (SBC), bezpieczne ograniczanie prędkości (SLS) i bezpieczne monitorowanie prędkości (SSM). Wymienione funkcje bezpieczeństwa mogą być aktywowane za pomocą poleceń sieci SSCNETIII/H.

Roboty

Mitsubishi Electric oferuje wiodącą w klasie technologię roboty robotów SCARA i robotów ramieniowych. Roboty spełniają wymagania najnowszej normy ISO-10218-1 (2011), dotyczącej robotów i urządzeń zrobotyzowanych oraz wymagania normy ISO13849-1 Kategoria 3 w zakresie poziomu PLd.