MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland

Urządzenia i komponenty

Komunikacja sieciowa

Sieć CC-Link Safety jest otwartą siecią komunikacyjną, która ze względu na gwarantowaną niezawodność przesyłania danych, przeznaczona jest do stosowania w systemach bezpieczeństwa. CC-Link Safety spełnia wymagania norm IEC61508 SIL3 oraz EN954-1/ISO13849-1 Kategoria 4 i jest kompatybilna z innymi produktami CC-Link. Sieć CC-Link Safety umożliwia wykrywanie błędów komunikacji, jak na przykład opóźnienia w przesyłaniu danych lub przesłanie nieprawidłowych danych, które mogą skutkować nieprawidłowym działaniem funkcji zatrzymania awaryjnego. W przypadku detekcji błędów komunikacji, ta funkcja zabezpieczająca zapewnia szybkie przywrócenie bezpieczeństwa maszyny.

Czujniki

Mitsubishi Electric posiada najlepszą w klasie strategię w zakresie czujników bezpieczeństwa. Dzięki temu użytkownicy mogą wybrać optymalne produkty dla ich aplikacji. Mitsubishi Electric zapewnia interfejsy do podłączenia szerokiego spektrum technologii czujników bezpieczeństwa: od przycisków stopu awaryjnego do barier świetlnych.