ASSISTA

Robot współpracujący Mitsubishi Electric - MELFA ASSISTA - może współdzielić z ludźmi przestrzeń roboczą. Prostszy, bardziej elastyczny i bardziej wydajny. Ten robot zmieni twoje dotychczasowe spojrzenie na to, czym są "roboty".
Whitepaper: Cooperative manufacturing with robotics
– Considerations, strategies and future-proofing