Wyłączniki powietrzne (ACB) AE-SW

Tego rodzaju wyłączniki zaspokajają różne potrzeby i używane są jako główne wyłączniki zasilania, np. budynków, fabryk, statków itp.
Mercor – Protecting Warsaw Metro from fire emergencies