MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland
Tego rodzaju wyłączniki zaspokajają różne potrzeby i używane są jako główne wyłączniki zasilania, np. budynków, fabryk, statków itp.