Wyłączniki powietrzne

Wyłączniki powietrzne Mitsubishi stanowią wielofunkcyjne urządzenia elektryczne, które nadają się do ochrony obwodu głównego Wyłączniki powietrzne mają wiele zalet, to znaczy ze względu na rozszerzenie znamionowego prądu udarowego krótkotrwałego rozszerzają obszar selektywnej koordynacji, zapewniając wysoką niezawodność parametrów przełączania, dzięki czemu nadają się na zabezpieczenie obwodu głównego (począwszy od miejsca doprowadzenia napięcia zasilania).

Wyłączniki powietrzne (ACB) AE-SW

Tego rodzaju wyłączniki zaspokajają różne potrzeby i używane są jako główne wyłączniki zasilania, np. budynków, fabryk, statków itp.
Mercor – Protecting Warsaw Metro from fire emergencies