MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland
Kompatybilny z CC-Link IE TSN oraz interfejsami ogólnego zastosowania.