FR-E700-ENE

Łatwa integracja z istniejącym otoczeniem sieciowym.

FR-E700‑ENE z wbudowanym Ethernetem

FR-E700-ENE oferuje standardowo zintegrowany serwer sieciowy i łączność przez 100-Mbitowy Ethernet TCP/IP & CC-Link IEF Basic, co daje konstruktorom maszyn oraz integratorom systemów zwiększone możliwości zdalnego nadzorowania i parametryzowania, jak też łatwość zintegrowania z istniejącym środowiskiem sieciowym.

Właściwości i korzyści dla użytkownika.

Zmniejszone koszty

W związku z brakiem konieczności stosowania dodatkowych modułów, standardowe rozwiązania komunikacyjne Ethernet zmniejszają koszt podłączenia napędu o zmiennej prędkości do sieci Ethernet. Połączenie to zapewnia obsługę zarówno CC-Link IEF Basic, jak też Modbus/TCP.

CC-Link IEF Basic

 • Obsługuje cykliczną komunikację w celu zmniejszenia nakładów na programowanie
 • Opłacalna praca w sieci poprzez Ethernet
 • Dla komunikacji mieszanej znajduje się na górze ogólnego stosu TCP/IP
 • Umożliwia połączenie w tej samej sieci powszechnych urządzeń wykorzystujących TCP/IP
 • Łatwe wyszukiwanie przyczyn wystąpienia usterek za pomocą funkcji diagnostycznych

Modbus/TCP

 • Dostosowuje się do protokołu przemysłowego Ethernetu Modbus/TCP

Optymalna obsługa Industry 4.0

Do monitorowania stanu napędów i regulacji parametrów można wykorzystać wbudowany serwer sieciowy, który pozwala użytkownikowi podłączyć się z napędem za pomocą standardowej przeglądarki sieciowej zainstalowanej na dowolnym urządzeniu.

 • Nie jest potrzebne specjalistyczne oprogramowanie
 • Podłączenie bezpośrednio poprzez kabel Ethernet lub zdalnie poprzez VPN
 • Bezpośrednie podłączenie do sterowania przez systemy SCADA
 • Zdalna diagnostyka i usuwanie usterek
 • Rozszerzona pomoc podczas konserwacji

Łatwy dostęp z jednego miejsca do wszystkich napędów

Za pomocą oprogramowania FR-Configurator2 Mitsubishi Electric, użytkownicy mogą przeszukiwać sieć w poszukiwaniu podłączonych napędów oraz nawiązywać połączenia z pełną kontrolą ustawienia parametrów, pobierania i przesyłania parametrów oraz monitorowania.

 • Bezpośrednie podłączenie do sieci TCP/IP za pomocą kabla lub WiFi
 • Skanowanie systemu w celu zidentyfikowania w sieci napędów FR-E700-ENE
 • Pełny dostęp do napędu w celu ustawiania i monitorowania parametrów
 • Pobieranie i przesyłanie zestawów parametrów

Proste okablowanie i obsługa danych

Możliwość standaryzacji sieci na Ethernet przemysłowy upraszcza okablowanie i oznacza, że tę samą infrastrukturę systemu można wykorzystywać do różnych protokółów opartych na Ethernecie. Jest to bardzo tanie rozwiązanie i pozwala na proste rozszerzenie maszyn.

Elastyczny dostęp

Komputer PC, poza bezpośrednim połączeniem poprzez Ethernet, można także podłączyć do portu USB sterownika PLC Mitsubishi Electric. Dla inżynierów dokonujących ustawień napędu lub dla personelu utrzymania ruchu zapewnia to wygodne i znajome środowisko.