MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland

FR-CS80 - Proste rozwiązanie

Dzięki uniwersalnemu sterowaniu strumieniem magnetycznym w kompaktowej obudowie FR-CS80 oferuje ekonomicznie rozwiązanie, które nadaje się do niemalże wszystkich zastosowań przemysłowych.

Funkcje i korzyści dla użytkowników

Uniwersalność sterowania wektorem strumienia magnetycznego

Ze względu na uniwersalność sterowania wektorem strumienia magnetycznego, nawet przy niskiej prędkości falownik zapewnia wysoki poziom momentu obrotowego bez potrzeby stosowania enkodera.

Szybkie ograniczenie prądowe

Nawet przy nagłej zmianie obciążenia praca jest kontynuowana bez aktywacji alarmu nadprądowy

Oszczędzanie energii poprzez połączenie z wspólną magistralą DC

Poprzez bezpośredni dostęp do magistrali DC można zaoszczędzić energię w systemie i podłączyć rezystor hamujący lub układ hamowania ze zwrotem energii.

Proste połączenie typu Plug and Play do HMI GOT poprzez standard RS485

Jeśli funkcja automatycznego połączenia została w przetwornicy uaktywniona, bezpośrednio po połączeniu z HMI przetwornica może komunikować się z serią GOT 2000 przez RS485.

Funkcja pracy ciągłej przy chwilowym zaniku zasilania

Nawet w przypadku chwilowej awarii zasilania, praca silnika jest kontynuowana bez przestojów i ciągłość produkcji zostaje utrzymana.

Funkcja hamowania do zatrzymania po awarii zasilania

Jeśli wystąpi awaria zasilania lub spadek napięcia, silnik zwalnia do zatrzymania bez hamowania wybiegiem. Funkcja ta jest przydatna do zatrzymywania silników w celu niedopuszczenia do powstania sytuacji niebezpiecznej.

Hamowanie przy zwiększonym wzbudzeniu

Czas hamowania można zmniejszyć bez użycia zewnętrznego rezystora hamującego. W przypadku linii przesyłowej lub podobnej aplikacji może zostać zmniejszony czas taktowania.

Przyspieszenie/hamowanie według krzywej S

Przejście od częstotliwości bieżącej do częstotliwości docelowej ma kształt krzywej S, dlatego podczas przyspieszania lub hamowania istnieje możliwość zredukowania gwałtownych ruchów, co zapobiega przesuwaniu ładunku.

Funkcja wielobiegowa (możliwość przełączania aż do 15 wstępnie zdefiniowanych prędkości)

Za pomocą parametrów można wstępnie ustawić stałe prędkości, co pozwala użytkownikowi na łatwe dostosowanie prędkości roboczych maszyny.

Chroniony w środowisku niebezpiecznym

Aby zwiększyć odporność na wpływy środowiska, powłoka płyty drukowanej spełnia wymagania normy IEC 60721-3-3 3C2 / 3S2.

Dane techniczne