MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland
Użyj tego modułu komunikacji szeregowej do gromadzenia, edycji, monitorowania i kontrolowanie danych sterownika PLC oraz do zbierania danych pomiarowych, itp.